Merkur

Nivå: Vg3
Om læreverket Merkur

Merkur er Cappelen Damms læremidler innen næringslivsøkonomi og entreprenørskap og bedriftsutvikling, omfatter fagene Økonomistyring, Økonomi og ledelse og Entreprenørskap og bedriftsutvikling til vg2 og vg3.

Til faget Økonomistyring har vi et tilbud som består av bok og nettsted. Til de andre tre fagene er det et heldigitalt, nettbasert tilbud.

De heldigitale tilbudene følger læreplanenes kompetansemål, og de er bygd opp på en pedagogisk måte i forhold til nettets muligheter og utfordringer. Kapitlene er delt opp i oversiktlige og håndterbare moduler, slik begrenses det sentrale innholdet elevene skal igjennom. Nettets innhold er uendelig, derfor er det viktig med tydelig avgrensning og god navigering slik at elevene til en hver tid vet hvor de er i lærestoffet.

Bruk av multimedier til presentasjon av stoffet gir spennende muligheter, blant annet ulike innganger til stoffet, video, lyd og direkte tilgang til digitale ressurser.

De digitale læreverkene og nettressursene er gratis i skoleåret 2009/2010.

www.merkur.cappelendamm.no

Til toppen

Forfatter(e)
Bengt E. Olsen er utdannet handelsøkonom (Master of Business and Marketing) fra BI, har pedagogikk fra Høgskolen i Buskerud og Universitetet i Oslo samt universitetsstudier i eBusiness & eCommerce fra Universitetet i Lund. Han har i mange år arbeidet med markedsføring og bedriftsledelse i egne selskaper og som leder i Ebookers Norge. Olsen har tung erfaring fra etablering av nye virksomheter. Han har tidligere skrevet flere lærebøker og har undervist i videregående skoler og for studenter.
Titler/bestilling