Mennesker i tid

Fag: Historie Vg2, Historie Vg3
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Mennesker i tid

HVORFOR ER HISTORIEN BLITT SOM DEN ER? Hvorfor er vi der vi er i dag? Er det tilfeldigheter, eller måtte det gå slik? Historie er et hjelpemiddel til å få en bredere forståelse av egne og andre samfunns verdier – vår egen samtid – og oss selv som mennesker.

MENNESKER I TID 1 åpner historien på flere måter for elevene. Både hovedlinjene i fortiden og det unike ved menneskene og deres handlinger er vektlagt. Boka behandler verden og Norge i hver sin hoveddel, men hver del følger samme kronologiske og tematiske inndeling.

MENNESKER I TID 2 er delt inn i perioder, tema og oppslag. Å bryte opp den tradisjonelle kapittelstrukturen på denne måten gjør undervisningen mer effektiv. Oppslagsinndelingen gjør det enkelt å velge ut stoff som skal prioriteres, og gjør det lettere for elevene å arbeide med stoffet på egen hånd.

KILDER OG METODE har egne kapitler og det er mange ulike kildeoppgaver i hvert kapittel. Her gjennomgås alt fra muntlige kilder til bilder, film og internett.

Til toppen

Forfatter(e)
Svein Olav Hansen foreleser i økonomisk historie og har hovedfag i historie. Han er forfatter av "Drømmen om Norden" (Ad notam Gyldendal 1994), "Kampen om Kaken" (Moderne Tider 2004), "Sliteræne" (Valdisholm Forlag 2006) og medforfatter til "Markedsøkonomiens utvikling" (Fagbokforlaget, siste utgave 2005). Hansen har tidligere undervist i videregående skole.
Hans Jacob Orning er førsteamanuensis i historie ved Høgskulen i Volda, med faglig tyngdepunkt i norsk og internasjonal middelalder. Han har omfattende undervisningserfaring fra universiteter og høyskoler, hvor han har undervist i norsk og internasjonal historie fra antikken til den franske revolusjon. Orning har avlagt Dr.Art. i historie med avhandlingen Uforutsigbarhet og nærvær. En analyse av norske kongers maktutøvelse i høymiddelalderen (Dr.art.-avhandling i historie, 2004), under utgivelse på engelsk. Han har skrevet en rekke faglige og populærvitenskapelige artikler, og holdt foredrag i mange ulike sammenhenger. For tiden arbeider han innenfor et større prosjekt om hvordan riddersagaer og fornaldersagaer blir mottatt og endrer seg i Norden i senmiddelalderen.
Titler/bestilling