Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm

Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm

Fag: Matematikk
Nivå: 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her!
Det nye matematikkfaget finner du i Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm.

Matematikk 5-7 er skrevet til ny læreplan i matematikk til fagfornyelsen og er en videreutvikling av Radius 5-7. Matematikk 5-7 legger til rette for en variert undervisning som består av å tenke selv, å tenke sammen, å lytte til hverandres løsninger, å snakke matematikk, visualisere, generalisere, teste ut og utfordre seg videre.

Kjerneelementene i Matematikk 5-7
  • Alle kapitler har Utforsk sammen-oppgaver, som stimulerer til samtale, kommunikasjon, argumentasjon, resonnering, utforsking og problemløsning.
  • Elevene blir presentert for mange ulike regnestrategier og metoder, noe som legger til rette for modellering og anvendelser og trener opp evnen til abstraksjon og generalisering.

Ønsker du deg et matematikkverk

  • Som gir en variert matematikkundervisning?
  • Som hjelper elevene med å utvikle fleksible regnestrategier?
  • Som legger til rette for dybdelæring?

Matematikk 5-7 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

I Matematikk 5-7 i Skolen får elevene tilpassede tilbakemeldinger mens de løser oppgaver.Teori og løsningsforslag er alltid tilgjengelig.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)
Jan Erik Gulbrandsen, lektor har skrevet lærebøker i matematikk og naturfag.
Randi Løchsen er spesialpedagog med hovedvekt på matematikkvansker. Hun har skrevet tilleggslitteratur i både matematikk og naturfag.
Vibeke Saltnes Olsen har bakgrunn som allmennlærer, har undervisningserfaring fra mellomtrinnet og master i skoleledelse. Nå arbeider hun som rektor ved Brynseng skole i Oslo. I tillegg holder hun matematikkurs.
Kristin Måleng har bakgrunn som allmennlærer og har lang undervisningserfaring innen matematikk på mellomtrinnet. Nå er hun inspektør ved Son skole i Vestby kommune. I tillegg leder hun en matematikkgruppe i Vestby kommune og holder kurs for matematikklærere.
Titler/bestilling