Liv og helse Helse- og oppvekstfag vg1

Liv og helse Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Helse- og oppvekstfag, yrkesfag vg1

Fag: Helse- og oppvekstfag Vg1, Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøvelse
Nivå: Yrkesfag Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen, Kunnskapsløftet
Om læreverket Liv og helse Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Læreverket Liv og helse dekker kompetansemålene i helse- og oppvekstfag til fagfornyelsen (LK20).

Liv og helse for helse- og oppvekstfag vg1 består av følgende komponenter:
• Lærebøker med oppgaver på flere nivåer (alt-i-ett-bøker)
• Liv og helse digitale unibøker
• Liv og helse digitale brettbøker
• Liv og helse Elevnettsted, gratis
• Liv og helse Lærernettsted, lisens

Liv og helse-verket formidler de tre programfagene Helse, Kommunikasjon og Yrke på en enkel og forståelig måte. De tre bøkene gir elevene grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap de trenger på skolen og i praksis.

- Refleksjonsspørsmål åpner for undring, praktiske muntlige ferdigheter og mulighet for dybdelæring
- Aktiviteter og praktiske øvelser stimulerer til aktiv læring av fagstoff og skaper motivasjon, nysgjerrighet og engasjement.
- Eksempelhistorier levendegjør innholdet og knytter teori til elevenes eget liv og yrkespraksis.
- Bøkene har en oversiktlig struktur i et moderne, visuelt uttrykk.

Tverrfaglige temaer blir behandlet i kompetansemål der de får sin naturlige plass i faget.

Liv og helse-bøkene har en nyttig, digital ressurs for både elever og lærere på livoghelse.cdu.no.

Elevnettsted
Elevene kan arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. De kan lagre svar og tekster de jobber med og enkelt holde oversikt over eget arbeid. På nettstedet finner elevene ulike oppgavetyper og fordypningsstoff. og de kan lagre oppgaver og kommunisere med lærer. Ressursen er en viktig del av læreverket og brukes i kombinasjon med lærebøkene (i digital- eller papirutgave). Elevnettstedet har gratis innhold som supplerer læreboka.

Digitale ressurser til lærer
For lærere utvikler vi en nyttig ressurs med forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglige tema. Lærere kan enkelt kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Læreren kan også tildele oppgaver til klasser, grupper eller enkeltelever. Dette frigjør verdifull tid og sørger for mindre administrasjon og mer læring! Din egen digitale utgave av læreboka (tavlebok) er til god hjelp for planlegging og gjennomføring av undervisningen. Lærerressursen har en årlig lisens.

Brettbok og Unibok er digitale alternativer til læreboka
Den digitale læreboka er fullverdige alternativer til den papirbaserte læreboka. Liv og helse-bøkene er tilgjengelige både i Unibok og Brettbok.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

er utdannet ernæringsfysiolog (cand.scient.) fra Universitetet i Oslo. Hun har utgitt et titall bøker om helse og ernæring og er fast skribent i Hjemmet Helse. I tillegg holder hun fermenteringskurs og kostholdsforedrag rundt om i landet. Gunn Helene underviser også på lærerutdanningen i mat og helse-faget.

underviser i barne- og ungdomsarbeiderfag ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr, avdeling videregående. Hun er adjunkt med tilleggsutdanning, og har blant annet videreutdanning i Flerkulturell fagkompetanse, Voksnes læring og læringskultur samt Norsk med yrkesfaglig profil ved OsloMet.

Andressen er jurist fra UiO og ansatt ved Sandefjord videregående skole der hun underviser i rettslære. Hun har variert erfaring fra grunnskole og videregående skole, i tillegg til jurist stillinger i offentlig forvaltning. Andressen har bidratt til flere lærebøker utgitt av Cappelen Damm Undervisning.

har bakgrunn som tannhelsesekretær og helsesekretær, og er utdannet yrkesfaglærer i helse- og sosialfag. Hun har videreutdanning i veiledning og coaching og arbeids- og organisasjonspsykologi. Bråthen har mange års erfaring som lærer i videregående skole og fagskole. I dag arbeider hun som adjunkt med tilleggsutdanning ved Jessheim videregående skole.

er utdannet faglærer i ernæring-, helse- og miljøfag. Hun har også en master i yrkespedagogikk. Bogstad har mange års erfaring som lærer og skoleleder i videregående skole. I dag jobber hun som lektor på Jessheim videregående skole.

Engh er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag, og har etterutdanning i blant annet spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og veiledning. Hun har de siste 15 årene arbeidet på Helse- og Oppvekstfag på Greåker videregående skole.

Iversen er lektor med hovedfag i ernæring, helse og miljøfag fra Høgskolen i Akershus og har etterutdanning i blant annet humanbiologi, grunnmedisin, biologi og vurdering. Hun har undervist i ulike skoleslag og på ulike trinn, men hovedsakelig på helse- og oppvekstfaglig utdanningsprogram i videregående skole i Oslo, der hun arbeider i dag.

er ansatt som lektor/faglærer ved Elverum videregående skole og har undervisningskompetanse innenfor alle trinn på helse- og oppvekstfag. Hun har undervisningserfaring fra både barnehage, barneskole og ungdomsskole. Svendsen har vært organisasjonskonsulent og har erfaring fra læreplanarbeid for fagskole og kompetansehevingstiltak for barnehage. I sin forskning har hun særlig fokusert på samarbeid mellom undervisning og praksisfelt, voksnes læring og alternative utdanningsløp.

Rørtveit er utdannet helsesykepleier og har jobbet som helsesykepleier i nesten 10 år i videregående skole og helsestasjon for ungdom i Oslo. Hun jobber også som helsesvarer på nettstedet ung.no, og sitter sin andre periode i sentralstyret i Landsgruppen av Helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund.

har bred erfaring fra arbeid med barn og unge fra både barnehagesektoren og skolesektoren. De siste årene har hun tilegnet seg undervisningserfaring fra tilrettelagt undervisning, fra vg1 helse og oppvekstfag og vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag. Fjelldal har utdanning innen sosialpedagogikk, flerkulturell forståelse og digitale hjelpemidler. Våren 2020 ble hun uteksaminert fra yrkesfaglærerutdanningen for helse og oppvekstfag ved OsloMet. Hun jobber i dag som yrkesfaglærer ved Storhamar videregående skole.

Titler/bestilling