Liv og helse Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Helse- og oppvekstfag vg1

Fag: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøvelse
Nivå: Yrkesfag Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Liv og helse Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Liv og helse oppdateres til den nye læreplanen i helse- og oppvekstfag til fagfornyelsen. Nye utgaver kommer våren 2020.

Liv og helse for helse og oppvekstfag vg1 består av følgende komponenter:
• Lærebøker med oppgaver på flere nivåer (alt-i-ett-bøker)
• Liv og helse digitale unibøker
• Liv og helse digitale brettbøker
• Liv og helse Elevnettsted, gratis
• Liv og helse Lærernettstedet, lisens

Liv og helse
-verket formidler de tre programfagene Helse, Kommunikasjon og Yrke på en enkel og forståelig måte og gir elevene de grunnleggende kunnskapene de trenger på skolen og når de ute i praksis.

- Refleksjonsspørsmål underveis i teksten gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring.

- Mange aktiviteter i kapitlene åpner for aktiv læring av fagstoffet og skaper motivasjon, nysgjerrighet og engasjement.

- Teoristoffet knyttes til elevenes eget liv og til yrkespraksis gjennom et rikt utvalg av eksempler

Tverrfaglige temaer blir behandlet i kompetansemål der de får sin naturlige plass i faget.

Liv og helse-bøkene har i tillegg en nyttig digital nettressurs for både elever og lærere.

Gratis elevnettsted
Elevene kan arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. De kan lagre svar og tekster de jobber med på enkelt holde oversikt over eget arbeid. På nettstedet finner elevene ulike oppgavetyper og fordypningsstoff. Elevnettstedene er gratis, men krever innlogging slik at elevene kan lagre oppgaver og svar.

Digitale ressurser til lærer
Læreren får nyttige ressurser som forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig arbeid. Ny funksjonalitet på nettstedet gjør at lærer enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Med Liv og Helses lærernettsted blir det mindre administrasjon og mer læring! Din egen digitale utgave av læreboka (tavlebok) gjør det enkelt å planlegge og gjennomføre undervisningen iklasserommet. Tilgang til lærernettstedene har en årlig lisens.

De digitale ressursene på nettstedet er ment brukt sammen med læreboka i digital- eller papirutgave.

Brettbok og Unibok er digitale alternativer til læreboka
Den digitale læreboka er fullverdige alternativer til den papirbaserte læreboka.

https://hofag.cappelendamm.no/

Til toppen

Forfatter(e)

Gunn Helene Arsky er utdannet ernæringsfysiolog (cand.scient.) fra Universitetet i Oslo og jobber i BAMA. Hun har utgitt et titall bøker om helse og ernæring og er fast skribent i Hjemmet Helse. I tillegg holder hun fermenteringskurs og kostholdsforedrag rundt om i landet. Gunn Helene underviser også på lærerutdanningen i mat og helse-faget.

Ingvild Iversen er lektor med hovedfag i ernæring, helse og miljøfag fra Høgskolen i Akershus og har etterutdanning i blant annet humanbiologi, grunnmedisin, biologi og vurdering. Hun har undervist i ulike skoleslag og på ulike trinn, men hovedsakelig på helse- og oppvekstfaglig utdanningsprogram i videregående skole i Oslo, der hun arbeider i dag.

Titler/bestilling