Liv og helse (Fagfornyelsen LK20)

Helse- og oppvekstfag vg1

Om læreverket Liv og helse (Fagfornyelsen LK20)

Liv og helse oppdateres til den nye læreplanen i helse- og oppvekstfag til fagfornyelsen. Nye utgaver kommer våren 2020.

Liv og helse-verket formidler de tre programfagene Helse, Kommunikasjon og Yrke på en enkel og forståelig måte og gir elevene de grunnleggende kunnskapene de trenger på skolen og når de ute i praksis.

- Refleksjonsspørsmål underveis i teksten gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring.

- Mange aktiviteter i kapitlene åpner for aktiv læring av fagstoffet og skaper motivasjon, nysgjerrighet og engasjement.

- Teoristoffet knyttes til elevenes eget liv og til yrkespraksis gjennom et rikt utvalg av eksempler

Tverrfaglige temaer blir behandlet i kompetansemål der de får sin naturlige plass i faget.

Liv og helse-bøkene har i tillegg en stor digital nettressurs for både elever og lærere.

Gratis elevnettsted
Elevene kan arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka.

Digitale ressurser til lærer
Med Liv og Helses lærernettsted blir det mindre administrasjon og mer læring! Din egen digitale tavlebok gjør det enkelt å planlegge og gjennomføre undervisningen.

Brettbok og Unibok er digitale alternativer til læreboka
Den digitale læreboka er fullverdige alternativer til den papirbaserte læreboka.

Til toppen

Titler/bestilling