Leseboka vår

Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Om læreverket Leseboka vår

Leseboka vår er et leseverk som er skrevet spesielt for barn som ikke har norsk som morsmål. Bokstavinnlæringen følger en bestemt progresjon som skiller det fra andre leseverk.For eksempel begynner en med de universelle språklydene som en antar fins i alle språk, mens språklyder som ikke fins i de vanligste minoritetsspråkene i Norge, blir presentert senere. Både syntetisk og analytisk metode blir brukt.

I verket er det lagt stort arbeid i å presentere figurer og situasjoner elevene kan identifisere seg med for å skaffe seg et godt ordforråd og mestre de norske språklydene.
Det er de samme gjennomgangsfigurene i Leseboka vår som i Snakk om det!.

Lesebok
Leseboka har oppslag for hver bokstav, med bilder som gir utgangspunkt for samtale og identifisering av den aktuelle lyden. Elevene følger fem gjennomgangsfigurer og familiene deres. De fleste tekstene er skrevet spesielt for verket, men elevene møter også tradisjonell, norsk barnelitteratur.

Arbeidshefte
Arbeidsheftet gir tradisjonell skrivetrening med hver enkelt bokstav, og her er mange ulike oppgaver knyttet til identifisering av ord og bokstaver.

Ekstrahefter
Ekstraheftene gir tilpasset trening med lyder, grammatikalske strukturer og rettskriving. Vi har laget seks utgaver av samme hefte, tilpasset disse språkgruppene: urdu, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, somali og albansk.

Flergangshefter
Les mer A og B er flergangshefter som trener leseforståelse. Hefte B har kontrollspørsmål med svaralternativer.

CD
Cd-en inneholder blant annet norske folkeeventyr og sanger og regler på flere språk. De fleste tekstene fins i Lærerveiledning generell del.

Lærerveiledning
Lærerveiledningen gir metodisk hjelp og gode tips til variasjon i arbeidsmåter og aktiviteter.

Til toppen

Titler/bestilling