Kosmos YF

Naturfag yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag: Naturfag YF
Nivå: Yrkesfag Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Kosmos YF

Kosmos YF ny utgave i 2017. Utgaven er faglig oppdatert med dagsaktuelle eksempler, og inneholder flere illustrasjoner som konkretiserer stoffet for elevene. Det er også lagt inn risikovurdering til elevøvinger der det er nødvendig.

Læreboka inneholder en grunndel og en arbeidsdel. Arbeidsdelen kommer etter hvert kapittel og inneholder varierte oppgaver og øvinger. Strukturen er ryddig, og fagstoffet er forklart så enkelt som mulig, slik at det er tilgjengelig for elevene. Mer om–fordypningsrammer tilrettelegger for differensiert undervisning. Kosmos YF er rikt illustrert med gode bilder og forklarende tegninger. Utgavene fra 2017 og 2013 dekker gjeldende læreplan i naturfag på Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram. Kosmos YF er et læreverk som er skrevet for elevene på yrkesfag.

Basis Arbeidsbok er en tilleggsressurs som inneholder en kort repetisjon av teoristoffet fra læreboka og enkle utfyllingsoppgaver.

Komponenter
• Lærebok med grunndel og arbeidsdel
• Basis Arbeidsbok med repetisjon av teoristoffet og utfyllingsoppgaver, engangsbok
• Elevnettsted med kapittelprøver, interaktive oppgaver, løsningsforslag til oppgavene i læreboka, filmer og animasjoner, åpent og gratis
• Lærernettsted, gratis lisens
• Unibok og Brettbok-utgaver

kosmos.cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Titler/bestilling