Kosmos YF og SF naturfag fellesfag vg1 (Fagfornyelsen LK20)

Naturfag studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram

Om læreverket Kosmos YF og SF naturfag fellesfag vg1 (Fagfornyelsen LK20)

Kosmos YF formidler naturfag på en enkel måte og gir elevene grunnleggende kunnskaper i naturfag. Et rikt utvalg av forsøk åpner for utforskning og skaper motivasjon og nysgjerrighet. Åpne oppgaver gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring.

Kosmos SF formidler naturfag på en forståelig måte og gir elevene grunnleggende kunnskaper i naturfag. Refleksjonsspørsmål underveis i teksten gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring. Et rikt utvalg av forsøk åpner for utforskning og skaper motivasjon og nysgjerrighet.

Kosmos YF og Kosmos SF er skrevet til fornyelsen av Kunnskapsløftet og foreligger våren 2020. De tre tverrfaglige temaene blir behandlet i kompetansemål der de naturlig hører hjemme.

Begge bøkene har gratis tilleggsressurser på nett til elevene.

Gratis elevnettsted

Elevene kan arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. Løsningsforslag til oppgavene i læreboka er lett tilgjengelig.

Digitale ressurser for lærer

Lærernettstedet inneholder tavleboka, en digital utgave av læreboka. Den digitale tavleboka kan brukes i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen.

Brettbok og unibok er digitale alternativer til læreboka. Den digitale læreboka er fullverdige alternativer til den papirbaserte læreboka.

kosmos.cdu.no

Kosmos påbygging kommer i ny utgave til fagfornyelsen 2021.

Til toppen

Titler/bestilling