Kosmos SF naturfag vg1

Naturfag studieforberedende utdanningsprogram

Fag: Naturfag SF
Nivå: Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Kosmos SF naturfag vg1

Kosmos SF naturfag studieforberedende kommer i ny utgave til fagfornyelsen 2020. Kosmos SF fra 2017 er faglig oppdatert og inneholder en rekke dagsaktuelle eksempler. Det er lagt inn hør deg selv-oppgaver etter hvert delkapittel som hjelper elevene til å få oversikt over det mest grunnleggende lærestoffet. Studiedelen inneholder varierte oppgaver. Risikovurdering er lagt inn etter alle øvinger der dette er relevant.

Kosmos SF kommer i ny utgave 2020.

Kosmos SF fra 2017 inneholder både en grunndel og studiedel. Studiedelen kommer etter hvert kapittel og er variert med ulike oppgavetyper og øvinger. Kosmos SF er rikt illustrert med forklarende og gode bilder. Utgavene fra 2017 og 2013 dekker gjeldende læreplan.

Kosmos SF Basis Arbeidsbok (2017) er en tilleggsressurs som inneholder en kort repetisjon av teoristoffet fra læreboka og enkle utfyllingsoppgaver.

Kosmos SF Elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, filmer, animasjoner, illustrasjoner fra boka, nyttige lenker og utfyllende fagstoff. Lærernettstedet inneholder bl.a. PowerPoint-presentasjoner, oppgavebank, tips, nyttige lenker, bakgrunnsstoff og figurer/tabeller fra boka. Nettstedet er gratis, men sikret med innlogging.

Komponenter

• Lærebok med grunndel og studiedel, alt-i-ett

• Unibok- og Brettbok-utgave

• Basis Arbeidsbok med oppgaver og kort repetisjon av teoristoffet (engangsbok, 2017)

• Elevnettsted, åpent og gratis

• Lærernettsted, gratis lisens


kosmos.cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Titler/bestilling