Kosmos SF naturfag vg1 (Fagfornyelsen LK20)

Naturfag studieforberedende utdanningsprogram

Om læreverket Kosmos SF naturfag vg1 (Fagfornyelsen LK20)

Kosmos SF formidler naturfag på en forståelig måte og gir elevene grunnleggende kunnskaper i naturfag studieforberedende. Refleksjonsspørsmål underveis i teksten gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring. Et rikt utvalg av forsøk åpner for utforskning og skaper motivasjon og nysgjerrighet.

Komponenter

Kosmos SF lærebok
Kosmos elevnettsted, gratis
Kosmos lærernettsted, lisens
Kosmos SF Unibok
Kosmos SF Brettbok

Kosmos SF er skrevet til fornyelsen av Kunnskapsløftet og foreligger våren 2020. De tre tverrfaglige temaene blir behandlet i kompetansemål der de naturlig hører hjemme. Kosmos SF har gratis tilleggsressurser på nett til elevene.

Gratis elevnettsted

Elevene kan arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. Løsningsforslag til oppgavene i læreboka er lett tilgjengelig.

Digitale ressurser for lærer

Ny funksjonaliteten på nettstedet gjør at lærer enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Lærernettstedet inneholder tavleboka, en digital utgave av læreboka. Den digitale tavleboka kan brukes i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen.

Brettbok og Unibok er digitale alternativer til læreboka. Den digitale læreboka er fullverdige alternativer til den papirbaserte læreboka.


kosmos.cdu.no

Kosmos påbygging kommer i ny utgave 2021.

Til toppen

Titler/bestilling