Kort og godt

Lesehefter for nivå A2

Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10), Norsk for nybegynnere (A1-A2), Norsk som andrespråk, Samfunnsfag for minoritetsspråklige, Samfunnskunnskap
Nivå: Spor 3 - A2, Spor 1 - A2, Spor 2 - A2
Om læreverket Kort og godt

Kort og godt gir god lestrening på nivå A2 på vei til B1. Pakken består av fem lettleste bøker som hver forteller om tre kjente, norske personer. Passer for unge og voksne innvandrere som lærer norsk som andrespråk.

I leseheftene finner du tekster om kjente, norske personer. Som leser, blir du kjent med personene gjennom viktige hendelser i deres liv.

De fem leseheftene til Kort og godt 1:
POLITIKK: Raja, Gerhardsen og Solberg
IDRETT OG UNDERHOLDNING: Waitz, Eckbo og Carlsen
HISTORIE: Dronning Sonja, Asbjørnsen, Olav den Hellige
KULTUR: Andsnes, Boine, Munch
VITENSKAP OG ARBEIDSLIV: Moser, Hauge, Røkke

Tekstene passer for deltakere på A2 på vei til B1. Uthevede ord og korte linjer gir god leseflyt og ordforklaringer i margen hjelper leseren til god leseforståelse. Velegnet for lesetrening i kombinasjonsklasser, innføringsklasser og i voksenopplæring.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Titler/bestilling