Kontakt norsk (Fagfornyelsen LK20)

Norsk for yrkesfag vg2

Fag: Norsk
Nivå: Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Kontakt norsk (Fagfornyelsen LK20)

Kontakt er et praktisk og yrkesrettet læreverk i norsk for yrkesfag som dekker alle målene i læreplanen LK20 til fagfornyelsen. Elevene skal oppleve norskfaget som relevant for den yrkesrettingen de har valgt og at norskfaget har en praktisk verdi for dem.

Tar yrkesrettingen på alvor
I fagfornyelsen skal elevene lære å mestre ulike sjangre de vil møte i yrkeslivet. I Kontakt vektlegges tverrfaglig jobbing med yrkesfagene, slik at elevene leser og skriver tekster som er relevante for yrket de utdanner seg til.

Dybdelæring i norskfaget
Kjerneelementene i norskfaget må sees i sammenheng med dybdelæringen. Kontakt legger til rette for at elevene skal jobbe med ulike og sammensatte innfallsvinkler til lærestoffet. Både kritisk og kontekstuell tilnærming til tekster, og muntlige og språklige sider. Oppgavene i læreverket åpner for ulike tilnærminger til fagstoffet.

De tverrfaglige temaene
De tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap, er integrerte i læreverket og det er varierte innfallsvinkler til temaene.

Praktisk og oversiktlig
Lærestoffet leier eleven trinn for trinn gjennom arbeidet med både lesing, skriving og muntlige aktiviteter. Oversiktlige oppsummeringer og punktlister er praktiske verktøy.

Digitale ressurser for elevene
Elevene kan bruke ressursene på Kontakt Elevnettsted gratis, og krever innlogging slik at de kan lagre svar og tekster og kommunisere med lærer om oppgavene. Et skreddersydd lese- og skriveverktøy hjelper eleven med å forstå, skrive og bygge opp tekster i alle relevante sjangrer.

Digitale ressurser for lærerne
På Kontakt lærernettsted er det flere nyttige ressurser. Her kan du som lærer velge ut relevante oppgaver til elevene dine, og følge progresjonen deres gjennom skoleåret. Du kan også kommentere innleverte oppgaver. I tillegg vil det være forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig jobbing med yrkesfagene.

Digital lærebok
Lærebøkene finnes også i digitale utgaver, som Kontakt Unibok og Kontakt Brettbok. Unibok har det mest leservennlige formatet og tilfredsstiller alle nye krav til universell utforming. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. En rekke funksjoner støtter elevenes leseforståelse, det er innlest læreboktekst, en tekst-til-tale-funksjon som har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever og det er integrert digital ordbok med ordforklaringer, synonymer og bøyninger.

Forfatterne har solid undervisningserfaring fra yrkesfaglig studieretning Tone Elisabeth Grundvig
og Siv Sørås Valand har begge et sterkt engasjement for norskfaget, variert undervisningserfaring fra videregående skole og er opptatt av å integrere yrkesfagene for å gjøre norskfaget relevant for elevene på yrkesfag.

Til toppen

Forfatter(e)

Tone Elisabeth Grundvig er lektor og avdelingsleder ved Sandefjord videregående skole. Hun har hovedfag i norsk, og har tysk, engelsk og mediekunnskap som øvrig fagkrets. Grundvig har undervist i norsk på yrkesfag siden 1995, og har vært FYR-kontakt og digitalpedagog. Hun har også erfaring fra eksamensnemndarbeid i Utdanningsdirektoratet. Grundvig er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging. Hun er særlig opptatt av yrkesretting av norskfaget og har holdt flere foredrag, blant annet: Hvordan gjøre norskfaget relevant for elevene?

Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole i Bærum og har jobbet som lektor i norsk i videregående skole siden 2008. Høsten 2019 gikk hun inn i et års vikariat som daglig leder i Landslaget for norskundervisning (LNU). Hun har mastergrad i norsk og har praktiskestetiske fag i sin fagkrets. Valand har bred erfaring med undervisning i norsk, både for yrkesfag, for studieforberedende og fra ungdomsskolen. Valand er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging og har holdt flere foredrag som også er relevant for norsk for studieforberedende utdanningsprogram: Klimafiksjon i norskundervisningen og Kildekritikk: hvordan og hvorfor – et undervisningsopplegg.

Titler/bestilling