Klar

Fagspråk i yrkesfagene

Fag: Arbeidsliv og jobbsøk, Helse- og oppvekstfagene, Norsk som andrespråk
Nivå: Spor 3 - A2, Yrkesfag Vg3 påbygging, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Spor 3 - B1
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Klar

KLAR-serien lærer elever på yrkesfag fagspråket de trenger på en oversiktlig og innovativ måte. Ordbøker og app gir en innføring i ord og uttrykk og gjør elevene klare for skolearbeid og praksis innen fem ulike yrkesfag. KLAR fører fagspråket inn i språkopplæringen og passer også godt for voksne innvandrere som skal i arbeidspraksis eller forberede seg til en yrkesfaglig utdanning.

KLAR-serien tilbyr tre ulike produkter:

KLAR – praksisordbok for fem yrkesfag
  • Helse- og oppvekstfag
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Restaurant- og matfag
  • Teknologi- og industrifag
  • Salg, service og reiseliv (kommer ultimo august)

KLAR – app
Bestilling: https://www.proxi.no/kontakt/
Appen selges som årslisens og er klar for Feide 2.0 brukere. Les mer lenger ned.
Priser:
1–39 lisenser: 249 kr/lisens
40–99 lisenser: 229 kr/lisens
100– lisenser: 209 kr/lisens

KLAR – språkboks (kommer høsten 2021)
Språkboksen inneholder mange aktivitetskort med tilrettelagte undervisningsopplegg som tar utganspunkt i de grunnleggende ferdighetene og tverrfaglig arbeid.

KLAR tar fagspråket på alvor

KLAR-serien tar fagspråket på alvor ved å sette fokus på viktige ord og uttrykk i de aktuelle yrkene. I KLAR praksisordbøkene blir rundt 200 ord og uttrykk oversiktlig presentert sammen med et bilde og en kort forklaring. Det er mulig å gjøre egne notater og refleksjoner i hvert kapittel. Bakerst i boka finnes det en appendiks med alle ordene oversatt til engelsk. På baksiden av omslaget er det en QR-kode som fører til KLAR-app.

KLAR – app er en motiverende digital ressurs med morsmålsstøtte
KLAR-serien tilbyr en egen app som inneholder de samme ord og uttrykk som i bøkene. I KLAR – app har elevene mulighet for å få opplest ordene på norsk. Appen tilbyr også skriftlig morsmålsstøtte på seks ulike morsmål: engelsk, arabisk, somali, tigrinja, polsk og litauisk.
I appen er det dessuten mulig å legge til egne ord og bilder, og på den måten bygge sin egen praksisordbok, og bli enda bedre forberedt på arbeidslivet. KLAR – app har også en spillfunksjon som gjør det engasjerende å øve på alle ord og uttrykk som ligger i appen.

Læring hvor som helst og når som helst
Ved å tilby læring gjennom en app kan elevene enkelt ta i bruk læremiddelet når de har behov for det – på skolen, hjemme og ute i arbeidspraksis. Appen krever innlogging. Ordbøkene er også i et hendig format som gjør det enkelt å ha dem med på praksisplassen.

Tilrettelagte undervisningsopplegg på boks
I fagfornyelsen skal elevene lære å mestre ulike sjangre de vil møte i yrkeslivet. KLAR-serien tilbyr en språkboks som inneholder mange kort. Kortene tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene, samtidig som de vektlegger tverrfaglig jobbing med yrkesfagene. Hvert kort gir mulighet for individuelt arbeid eller samarbeid med andre.

Praktisk og intuitivt
KLAR-serien hjelper elevene med å få en enkel oversikt over de mest relevante ord og uttrykk man trenger innenfor sitt yrkesfag. Hvert utdanningsprogram har sin farge, og alle læremidlene er enkle og intuitive å ta i bruk. KLAR passer spesielt godt for elever i særskilt norskopplæring på videregående skole og for unge og voksne deltakere i voksenopplæringen.

Fokus på fagspråk i språkopplæringen
Forfatterne har solid undervisningserfaring fra yrkesfaglig studieretning og arbeid med særskilt språkopplæring på yrkesfagspråket. Hilde Vikse og Rhonda Nes Lothe har begge et sterkt engasjement for å integrere fagspråket i språkopplæringen for å gjøre det mer relevant og motiverende for elever som ønsker en yrkesfaglig utdanning.


Til toppen

Forfatter(e)

Lothe er utdannet lektor i IKT i læring og har videreutdanning i veiledningspedagogikk og norsk som andrespråk. Lothe jobber på Haugaland videregående skole som koordinator for Studiesenteret og minoritetsspråklige elever. Hun underviser også i norsk og norsk som andrespråk og jobber med tilrettelagt undervisning i alle fag.

Lothe brenner for pedagogisk bruk av digitale verktøy i skolen og jobber daglig med å finne gode metoder for å lære språk i teknologirike klasserom. Sammen med Hilde Vikse er hun gründer i firmaet Proxi AS som har utviklet KLAR-serien, en ressurspakke for språkopplæring.

Vikse er utdannet lektor i fransk og engelsk og har videreutdanning i norsk som andrespråk. Hun jobber på Haugaland videregående skole som språklærer i engelsk, fransk og norsk som andrespråk, samt med tilrettelagt undervisning i engelsk.

Vikse er opptatt av hvordan språk læres, og i hverdagen jobber hun med å finne gode metoder for begrepsforståelse og utvikling av språkkompetanse. Sammen med Rhonda Nes Lothe er hun gründer i firmaet Proxi AS som har utviklet KLAR-serien, en ressurspakke for språkopplæring.

Titler/bestilling