Klar

Fagspråk i yrkesfagene

Fag: Arbeidsliv og jobbsøk, Helse- og oppvekstfagene, Norsk som andrespråk
Nivå: Spor 3 - A2, Yrkesfag Vg3 påbygging, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Spor 3 - B1
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Klar

KLAR-serien lærer minoritetsspråklige elever på yrkesfag fagspråket de trenger på en oversiktlig og innovativ måte. Ordbøker og app gir en innføring i ord og uttrykk og gjør elevene klare for skolearbeid og praksis innen fem yrkesfag. KLAR fører fagspråket inn i norskopplæringen og passer også godt for voksne innvandrere som skal i arbeidspraksis eller forberede seg til en yrkesfaglig utdanning.

KLAR-serien tilbyr tre ulike produkter:

KLAR – praksisordbok for fem yrkesfag

KLAR – språkboks med tilrettelagte undervisningsopplegg.

KLAR – app

Bestilling: klarkompetanse.no
Lisensen kjøpes for et skoleår av gangen og utløper 31.08 påfølgende skoleår. Den er klar for Feide 2.0 brukere. Les mer om innholdet lenger ned.
Priser:
Skolelisens Premium: Skolelisens KLAR – app inkludert nettbasert workshop og planlegging: kr 24 500 eks. mva.
Skolelisens Basis: Skolelisens KLAR – app inkludert digitalt introduksjonskurs: kr 19 500 eks. mva.
KLAR lisens Medium: Lisens til KLAR – app for 16–30 brukere inkludert tilgang til digitalt introduksjonskurs: 14 500 eks. mva.
KLAR lisens Mini: Lisens til KLAR – app 0–15 brukere inkludert tilgang til digitalt introduksjonskurs: 9 500 eks. mva

KLAR tar fagspråket på alvor

KLAR-serien tar fagspråket på alvor ved å sette fokus på viktige ord og uttrykk i de aktuelle yrkene. I KLAR praksisordbøkene blir rundt 200 ord og uttrykk oversiktlig presentert sammen med et bilde og en kort forklaring. Dette inkluderer sentrale områder innen programfagsområdet, HMS, yrker og hva det vil si å være en arbeidstaker. Det er mulig å gjøre egne notater og refleksjoner i hvert kapittel. Bakerst i boka finnes det en appendiks med alle ordene oversatt til engelsk. På baksiden av omslaget er det en QR-kode som fører til KLAR-app.

KLAR – app er en motiverende digital ressurs med morsmålsstøtte
KLAR-serien tilbyr en egen app som inneholder de samme ord og uttrykk som i bøkene. I KLAR – app har elevene mulighet for å få opplest ordene på norsk. Appen tilbyr også skriftlig morsmålsstøtte på seks ulike morsmål: engelsk, arabisk, somali, tigrinja, polsk og litauisk.
I appen er det dessuten mulig å legge til egne ord og bilder, og på den måten bygge sin egen praksisordbok, og bli enda bedre forberedt på arbeidslivet. KLAR – app har også en spillfunksjon som gjør det engasjerende å øve på alle ord og uttrykk som ligger i appen.

Læring hvor som helst og når som helst
Ved å tilby læring gjennom en app kan elevene enkelt ta i bruk læremiddelet når de har behov for det – på skolen, hjemme og ute i arbeidspraksis. Appen krever innlogging. Ordbøkene er også i et hendig format som gjør det enkelt å ha dem med på praksisplassen.

Tilrettelagte undervisningsopplegg på boks
I fagfornyelsen skal elevene lære å mestre ulike sjangre de vil møte i yrkeslivet. KLAR-serien tilbyr en språkboks som inneholder mange aktivitetskort med tilrettelagte undervisningsopplegg. Kortene tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene, samtidig som de vektlegger tverrfaglig jobbing med yrkesfagene. Hvert kort gir mulighet for individuelt arbeid eller samarbeid med andre.

Praktisk og intuitivt
KLAR-serien hjelper elevene med å få en enkel oversikt over de mest relevante ord og uttrykk man trenger innenfor sitt yrkesfag. Hvert utdanningsprogram har sin farge, og alle læremidlene er enkle og intuitive å ta i bruk. KLAR passer spesielt godt for elever i særskilt norskopplæring på videregående skole og for unge og voksne deltakere i voksenopplæringen.

Fokus på fagspråk i språkopplæringen
Forfatterne har solid undervisningserfaring fra yrkesfaglig studieretning og arbeid med særskilt språkopplæring på yrkesfagspråket. Hilde Vikse og Rhonda Nes Lothe har begge et sterkt engasjement for å integrere fagspråket i språkopplæringen for å gjøre det mer relevant og motiverende for elever som ønsker en yrkesfaglig utdanning.


Til toppen

Forfatter(e)

Lothe er utdannet lektor i IKT i læring og har videreutdanning i veiledningspedagogikk og norsk som andrespråk. Lothe jobber på Haugaland videregående skole som koordinator for Studiesenteret og minoritetsspråklige elever. Hun underviser også i norsk og norsk som andrespråk og jobber med tilrettelagt undervisning i alle fag.

Lothe brenner for pedagogisk bruk av digitale verktøy i skolen og jobber daglig med å finne gode metoder for å lære språk i teknologirike klasserom. Sammen med Hilde Vikse er hun gründer i firmaet KLAR kompetanse AS som har utviklet KLAR-serien, en ressurspakke for språkopplæring.

Vikse er utdannet lektor i fransk og engelsk og har videreutdanning i norsk som andrespråk. Hun jobber på Haugaland videregående skole som språklærer i engelsk, fransk og norsk som andrespråk, samt med tilrettelagt undervisning i engelsk.

Vikse er opptatt av hvordan språk læres, og i hverdagen jobber hun med å finne gode metoder for begrepsforståelse og utvikling av språkkompetanse. Sammen med Rhonda Nes Lothe er hun gründer i firmaet KLAR kompetanse AS som har utviklet KLAR-serien, en ressurspakke for språkopplæring.

Titler/bestilling