Kjemien stemmer Kjemi 1 og Kjemi 2

Fag: Kjemi, Kjemi 1, Kjemi 2
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Kjemien stemmer Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemien stemmer er et faglig solid læreverk som har en praktisk tilnærming til fagstoffet gjennom mange eksempler som belyser teorien.

Ny utgave i 2018 bygger på utgaven fra 2012. I den nye utgaven fra 2018 er innlæringen av grunnleggende kjemikunnskap framhevet gjennom egne Test deg selv-oppgaver i læreboka. Læreboken har en god struktur og design, og kompetansemålene fra læreplanen står først i hvert kapittel. Fagstoffet er faglig oppdatert. Videoforklaringer til flere av eksemplene i læreboka (2018) ligger gratis på elevnettstedet.


Komponenter
• Grunnbok med teori
• Brettbok grunnbok
• Studiebok med oppgaver, aktiviteter og fasit
• Brettbok studiebok
• Elevnettsted, åpent og gratis med videoforkaringer av eksemplene i læreboka (2018)
• Lærernettsted, gratis lisens

http://kjemienstemmer.cappelendamm.no/

Til toppen

Forfatter(e)

Truls Grønneberg er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og leder av Skolelaboratoriet – kjemi, ved Kjemisk institutt.

Grønneberg har forskererfaring og lang erfaring med å lage og gjennomføre etter- og videreutdanningskurs for lærere. Han har deltatt i nasjonalt fagplanarbeid og er medforfatter av Praktisk kjemi (1983), Praktisk miljøkjemi (1992), Mikrosynteser i organisk kjemi 3KJ (1994), læreverket Kjemien stemmer 2KJ (1997) og 3KJ (1998), Kjemien stemmer (forkurs i kjemi for ingeniørutdanning, maritim høgskoleutdanning, 2004) og Innføring i kjemi på universitetsnivå (2005).

Titler/bestilling