Juss og samfunn

Rettslære 1 og 2

Fag: Rettslære 1, Rettslære 2, Samfunnsfagene
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Juss og samfunn

Juss og samfunn er et nyskrevet læreverk i programfaget rettslære i videregående skole. Dette læreverket tar rettslære på alvor som samfunnsfag og introduksjon til juss og videre studier. Lærebøkene er skrevet etter at ny straffelov trådte i kraft i oktober 2015, og etter justeringer i arbeidsmiljøloven.

Juss og samfunn forklarer de ulike rettsemnene grundig og i et språk elevene forstår og er skrevet med utgangspunkt i elevenes verden. Prinsippet «fra det nære til det fjerne» er et gjennomgående fagdidaktisk grep, der elevnære eksempler kombineres med mer avanserte saker og eksempler fra rettspraksis på alle nivåer. Helhetlig tenkning og tydelig struktur gir elevene en god forståelse for jussen som fag. Gjennomgående bruk av velkjente eksempler i fagtradisjonen og fersk rettspraksis gir eleven både et historisk og et aktuelt bilde av fagområdet. Eget metodekapittel i bok 1 gir elevene en god og grundig gjennomgang av juridisk metode og et praktisk anlagt verktøy for å jobbe videre med de ulike rettsområdene

Lærebøkene Juss og samfunn 1 og Juss og samfunn 2 fåes også i digitale utgaver.

Elevnettstedet er åpent og gratis. Her er det et rikt utvalg oppgaver og selvrettende test-deg-selvoppgaver. Det er nyhetsrelaterte caser, oversikt over aktuelle lover og henvisninger til saker som er gjennomgått i boka.

Eget lærernettsted har innlogging og krever lisens. Her er det gjennomgang av relevant rettspraksis, eksempelbesvarelser og forslag til undervisningsopplegg, vurderingsoppgaver og årsplan.

Juss og samfunn Lovsamling inneholder aktuelle lover til boka og kompetansemålene i rettslære 1 og 2, samt noe henvisninger til aktuell rettspraksis. Lovsamlingen utgis høsten 2018.

Til toppen

Forfatter(e)
Alf Marcus Wiegaard er hovedforfatter av læreverket Juss og Samfunn. Wiegaard er jurist fra Universitetet i Oslo, og har også en master i Antikk kultur og klassiske språk. Han har jobbet som advokat i 15 år, og driver egen advokatpraksis i Oslo. Han er interessert i jussens fagtradisjoner, og arbeider i det daglige med mange ulike sakstyper, bl.a. arbeidsrett, kontraktsrett og arve- og familierett.
Titler/bestilling