Helsefagskolen

Fag: Fagskolen HS, Helse- og oppvekstfagene, Helsearbeiderfag, Helsefag, Sosial- og omsorgsfag
Nivå: Fagskolen, Akademisk
Om læreverket Helsefagskolen

Bøkene er skrevet for studenter som tar fagskoleutdanningen innen helse- og sosialfag. De bygger på læreplanmålene i utdanningens fellesmodul. Alle kapitlene har praktiske eksempler, oppgaver og øvelser. Disse er hentet fra den arbeidsvirkeligheten studentene kommer fra eller skal ut i, eksempelvis sykehuset, kommunehelsetjenesten, skolen/SFO eller sosialtjenesten.

Til toppen

Forfatter(e)
Kari Krüger Grasaas er utdannet sykepleier og er cand.polit. i sosiologi. Hun er ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder.
Marit Sjursen er utdannet sykepleier og har videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Hun er kandidat i sykepleievitenskap. Sjursen var i en årrekke ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder.
Leif A. Helgesen er førstelektor ved Universitetet i Stavanger, hvor han har vært ansatt i omkring 20 år. Han er utdannet psykolog og har bred praksis fra yrket.
Jørn Stordalen er utdannet sykepleier og er kandidat i sykepleievitenskap. Han har tidligere vært ansatt som førstelektor ved Universitetet i Agder. Nå jobber han som web- og forlagsredaktør ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Titler/bestilling