Helsefagarbeideren Helsearbeiderfag Vg2/Vg3 Helse- og oppvekstfag

Helsearbeiderfag Vg2/Vg3

Fag: Helsearbeiderfag, Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøvelse
Nivå: Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Helsefagarbeideren Helsearbeiderfag Vg2/Vg3 Helse- og oppvekstfag

Helsefagarbeideren (2007) er skrevet for Helsearbeiderfag (HS) og dekker kompetansemålene for Vg2 og Vg3 (lærlingeperioden). Helsefagarbeideren gir et helhetlig perspektiv på faget. Lærestoffet er fordelt slik at beslektede temaer i de ulike programfagene er plassert i samme bok og slik at sammenhengene mellom ulike temaer i de tre programfagene er gjort tydelig. Dermed blir elevene vant til å forholde seg til helheten i programområdet og godt forberedt til en tverrfaglig eksamen.

Kompetansemålene i programfaget Helsefremmende arbeid finner du i Helsefremmende arbeid i hverdagen og Sykdommer, behandling og pleie, bd. 1 og 2 .

Kompetansemålene i programfaget Yrkesutøvelse er fordelt på Kommunikasjon og samhandling , Lovgivning og faglig forsvarlighet , Sykdommer, behandling og pleie, bd. 2 og Helsefremmende arbeid i hverdagen .

Kompetansemålene i Kommunikasjon og samhandling er fordelt på Kommunikasjon og samhandling og Lovgivning og faglig forsvarlighet.

Komponenter:

• Lærebøker

• Brettbøker

• Fagnettsted, åpent og gratis

Fagnettsted: http://hofag.cdu.no/

Til toppen

Forfatter(e)
Karen Therese Sulheim Haugstvedt er fysioterapeut. Hun har hovedfag i spesialpedagogikk og en ph.d. fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Haugstvedt er ansatt ved Senter for helsefremmende arbeid ved Akershus universitetssykehus HF.


Andressen er jurist fra UiO og ansatt ved Sandefjord videregående skole der hun underviser i rettslære. Hun har variert erfaring fra grunnskole og videregående skole, i tillegg til jurist stillinger i offentlig forvaltning. Andressen har bidratt til flere lærebøker utgitt av Cappelen Damm Undervisning.
Sigrid Gjøtterud er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ved Seksjon for læring og lærerutdanning. Hennes undervisningserfaring favner både pedagogikk og yrkesdidaktikk. Hun er involvert i forskningsprosjekter med vekt på aksjonsforskning innen lærerutdanning både i Norge og i Tanzania, og utvikling av grunnutdanning og lokalsamfunn i Tanzania. Andre interessefelt for hennes forskning er veiledningspedagogikk og interkulturell veiledning.
Titler/bestilling