Hei! abc

Norsk for voksne innvandrere

Fag: Alfabetisering
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 2 - A1
Om læreverket Hei! abc

Hei! Abc er et moderne læreverk for alfabetisering. Verket tar voksne analfabeter på alvor og gjør dem til deltakere i det norske samfunnet. Hei! Abc er utviklet med basis i moderne forskning og mange års undervisningspraksis med målgruppa.

Hei! Abc bygger et muntlig ordforråd først. Et velutviklet ordforråd på opplæringsspråket støtter i høy grad leseprosessen. Hei! Abc har derfor en innledende muntlig norskopplæringsdel før bokstavgjennomgang og grunnleggende leseopplæring. På denne måten kan leseopplæringen skje på en etablert grunnmur med kjente, norske ord. Denne delen har detaljerte illustrasjoner og lyd som sine hovedelementer.

Hei! Abc er meningsfylt fra første bokstav da det bygger på en motiverende, sammenhengende historie som deltakerne kan kjenne seg igjen i. Analfabeter finner sjelden plass for sine egne, rike livserfaringer i klasseromssituasjonen, og Hei! Abc søker derfor å skape en sammenheng mellom opplæringssituasjonen og deltakernes tidligere liv. Læreverket har mye, men enkel tekst, da deltakerne trenger mye lesetrening for å oppnå en funksjonell leseflyt. Gjennom arbeid med leseflytheftet Les, les, les automatiseres den tekniske leseferdigheten.

Hei! Abc dekker læreplanmålene i alfamodulen til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Muntlig mål for læreverket er nivå A1, mens man skriftlig ønsker å gjøre deltakerne til stødige nybegynnerskrivere.

Læreverket gir gode muligheter for differensiering med tekster på flere nivåer. Tekstene må være enkle nok leseteknisk og inneholde et kjent vokabular slik at alle deltakerne opplever mestring. Samtidig må det være utfordringer nok for alle. Hei! Abc har tekster på tre ulike nivå, der den enkleste teksten finnes i den trykte komponenten, nivå to ligger i den digitale boken på elevnettstedet, mens nivå tre kun er en muntlig tekst tilgjengeliggjort gjennom en lydfil.

Hei! Abc er i hovedsak lagt opp etter syntetisk leseopplæringsmetode, men samtidig gir det gode muligheter for felles tekstskaping i klassen. Lærerveiledningen vil gi metodiske tips som bygger på prinsippet om repetert lesing.

Hei! Abc skal forberede deltakerne på det skriftsamfunnet de skal fungere i. Hverdagstekster som SMS, e-post, brev, handleliste, meny og lignende er derfor en naturlig del av Hei! Abc.

Hei! – Et komplett læreverk for nybegynnere på spor 1 og 2

Hei! Abc kompletterer læreverket Hei! som nå dekker nivåene fra Alfa til B1 på begge målføre. Læreverket gir god støtte til læreren. Gjennom digitale bøker får eleven presentert lyd og bilder i sammenheng og gir alle deltakere utfordringer og muligheten til å lykkes.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)
Jon Olav Ringheim er utdannet lærer og underviser i norsk for voksne innvandrere på Nygård skole. I tillegg til nordisk mellomfag har han studert norsk som andrespråk, og han har mye erfaring med å undervise deltakere som har liten eller ingen skolegang.

Ingrid Alnes Buanes har siden år 2000 undervist voksne innvandrere med lite skolebakgrunn på Nygård skole. Hun har allmennlærerutdanning fra Høgskolen i Bergen og årsenhet i Norsk som andrespråk (UiB), samt videreutdanning i Grunnleggende kompetanse i lesing og skriving for voksne (UiS). Hun har vært engasjert av Kompetanse Norge som ressursperson, foredragsholder og forfatter av metodiske veiledninger og annet alfabetiseringsmateriell, og har skrevet lettlestbøkene Ida (6 bøker). Buanes liker å lære språk, og har en stor interesse for fonetikk og skriftsystemer.

Titler/bestilling