Gymnos

Kroppsøving for den videregående skole

Fag: Kroppsøving
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Gymnos

Gymnos kommer i ny utgave 2020. Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og livsstil. Læreverket Gymnos er et praktisk hjelpemiddel for lærer og elev. Gymnos presenterer et mangfoldig utvalg av treningsplaner, øvelser og utfordringer. Utgaven er tilpasset læreplan gjeldende fra skoleåret 2012/2013.

Gymnos kommer i ny utgave 2020.

Teksten er differensiert ved at viktig stoff og ekstrastoff er plassert i egne rammer. Alle kapitlene avsluttes med oppgaver og sammendrag. Gymnos er strukturert i vg1, vg2 og vg3 som i læreplanen. Sist i boka er det en innføring i mange kjente idrettesaktiviteter, dans og friluftsliv.

Til læreboka er det en supplerende arbeidsbok med varierte oppgaver til utfylling. Det er også et tilhørende fagnettsted som blant annet inneholder en digital treningsplanlegger, fagartikler og interaktive oppgaver. Eget lærernettsted og et ressurshefte for læreren hjelper deg med planleggingen og utføringen av kroppsøvingstimene.

Komponenter
• Lærebok med teori, øvelser og oppgaver
• Arbeidsbok med flere oppgaver, supplerende
• Lærerhefte med undervisningsmateriell
• Elevnettsted, gratis – med treningsplanlegger
• Lærernettsted, gratis – med årsplaner og undervisningsopplegg

gymnos.cdu.no

Til toppen

Titler/bestilling