Grammatikk i praksis for fremmedspråklige

Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Om læreverket Grammatikk i praksis for fremmedspråklige

Grammatikk i praksis er en første innføring i grammatikk for grunnskolen. To engangshefter som tar for seg ordklassene.


For norskspråklige elever er det laget egne parallelle hefter. Opplegget er tematisk tilpasset aldersgruppen 10 - 14 år.

Til toppen

Forfatter(e)
KIRSTI MAC DONALD har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun har skrevet en rekke læreverk og grammatikker.
Titler/bestilling