Formidable

Fag: Fransk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Formidable

Endelig et franskverk som letter inngangen til et nytt fremmedspråk! Det er klare læringsmål for hvert kapittel, varierte oppgavetyper som gir gode differensieringsmuligheter og raus bildebruk som letter innlæringen.

Det er lagt vekt på at stoffmengden skal være overkommelig i Formidable; i antall sider, i tekstmengde, i luftig layout og oversiktlig struktur. Langsom progresjon sikrer at alle ”henger med”. Et krevende språkfag blir lettere tilgjengelig med Formidable. CD er inkludert i bøkene.

Lærerveiledningene inneholder arbeidsforslag til timene, mange metodetips, ekstraoppgaver og et stort antall kopieringsoriginaler. Her ligger også mer bakgrunnsstoff og ekstra lesetekster. Egen lærer-CD og elev-CD er inkludert i lærerveiledningene.

DVD Me voilà!
DVD-en inneholder seks filmer a ca 10 minutter hvor vi møter seks forskjellige franske ungdommer i deres hverdag. De bruker sin naturlige dagligtale, og filmene kan vises utekstet, eller med fransk eller norsk undertekst. Det følger egen veiledning til DVD-en med kort presentasjon av filmene, manus til dialogene, ordlister og oppgaver.

Til toppen

Forfatter(e)
Hilde Justdal er adjunkt med norsk, fransk, barnelitteratur, musikk og film i fagkretsen. Hun arbeider som lærer på Haugen ungdomsskole i Oslo. Hun er lærebokforfatter på norskverket NB! for ungdomstrinnet. Hun har tidligere vært forfatter på Pegasus (norsk) og Formidable (fransk).
Titler/bestilling