Formidable

Fag: Fransk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Formidable

Endelig et franskverk som letter inngangen til et nytt fremmedspråk! Det er klare læringsmål for hvert kapittel, varierte oppgavetyper som gir gode differensieringsmuligheter og raus bildebruk som letter innlæringen.

Det er lagt vekt på at stoffmengden skal være overkommelig i Formidable; i antall sider, i tekstmengde, i luftig layout og oversiktlig struktur. Langsom progresjon sikrer at alle ”henger med”. Et krevende språkfag blir lettere tilgjengelig med Formidable. CD er inkludert i bøkene.

Lærerveiledningene inneholder arbeidsforslag til timene, mange metodetips, ekstraoppgaver og et stort antall kopieringsoriginaler. Her ligger også mer bakgrunnsstoff og ekstra lesetekster. Egen lærer-CD og elev-CD er inkludert i lærerveiledningene.

DVD Me voilà!
DVD-en inneholder seks filmer a ca 10 minutter hvor vi møter seks forskjellige franske ungdommer i deres hverdag. De bruker sin naturlige dagligtale, og filmene kan vises utekstet, eller med fransk eller norsk undertekst. Det følger egen veiledning til DVD-en med kort presentasjon av filmene, manus til dialogene, ordlister og oppgaver.

Grammaire formidable
Grammaire formidable er et funksjonelt orientert grammatikkhefte som på en enkel måte tar for seg de mest grunnleggende grammatiske problemstillingene, forklarer disse og gir eksempler før elevene selv får prøve seg på oppgavene. Hvis det er ønskelig fra lærerens side, kan elevene arbeide med oppgavene på egen hånd og i eget tempo og etter hvert kontrollere svarene i fasiten bakerst i heftet. Heftet kan brukes uavhengig av hva slags læreverk elevene har. Det er ikke bundet til et bestemt skoleår, men passer særlig godt for elevene på tiende trinn som kan bruke oppgavene for å kontrollere sin egen franskkompetanse.

Her kan du bla i en av bøkene:
Formidable 1 Elevbok

Til toppen

Forfatter(e)
Hilde Justdal er adjunkt med norsk, fransk, barnelitteratur, musikk og film i fagkretsen. Hun arbeider som lærer på Haugen ungdomsskole i Oslo. Hun er lærebokforfatter på norskverket NB! for ungdomstrinnet. Hun har tidligere vært forfatter på Pegasus (norsk) og Formidable (fransk).
Titler/bestilling