Faktor

Gir gode læringsopplevelser i matematikk

Fag: Matematikk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Faktor

Med trygg progresjon, en god og utprøvd modell for differensiering, og vekt på repetisjon, skaper du gode læringsopplevelser i matematikk ved bruk av Faktor. Faktor er revidert på alle trinn til justert læreplan (2013). Til fagfornyelsen blir Faktor erstattet av Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm.

I den reviderte utgaven har vi lagt til flere frie oppgaver. Den tydelige strukturen og differensieringen er beholdt. Vi har gjort justeringer i grunnboka med bakgrunn i tilbakemeldinger fra fornøyde brukere. Revisjonen er gjort oppslag for oppslag, slik at ny og revidert utgave kan brukes parallelt i klasserommet. Dersom skolen allerede bruker Faktor, går det fint å supplere med den reviderte utgaven.
Lærerens bok er utvidet med mer metodestoff og tips til en variert undervisning.


Grunnbok
Grunnboka har en rolig progresjon med kortfattet tekst og enkelt språk, slik at den skal passe best mulig for alle elever. Hvert delemne blir innledet med en problemstilling for å skape motivasjon for læring, og vanskelige oppgaver er merket spesielt. Hvert kapittel avsluttes med en liten test, «Prøv deg selv», etterfulgt av et sett med problemløsningsoppgaver, «Noe å lure på», og «Oppsummering». Bakerst i grunnboka er en «Digital manual» som elevene kan bruke til å slå opp i når de arbeider med kalkulator eller regneark.

Oppgavebok

Oppgaveboka inneholder oppgaver i tre vanskelighetsgrader til hvert kapittel i grunnboka, i tillegg til repetisjonsoppgaver. Bakerst i oppgaveboka fins øvingsoppgaver til den digitale manualen i grunnboka. Disse oppgavene kan løses individuelt eller danne utgangspunkt for et kurs i IKT for elevene.

Alternativ oppgavebok
Den alternative oppgaveboka er en engangsbok beregnet på elever som trenger særskilt tilrettelagt materiell i matematikk. Boka inneholder forenklet lærestoff og utfyllingsoppgaver med hovedvekt på trening av grunnleggende ferdigheter og begreper. Alle oppgaver blir vist med eksempler.

Lærerens bok
Lærerens bok er lagd som en parallell til elevenes grunnbok for å kunne gjøre undervisningen så effektiv og enkel som mulig for læreren. Hver side i grunnboka er forminsket for å gi plass til kommentarer, tips til undervisningen, fasit og henvisninger til oppgaveboken. Dette gjør det lettere for læreren å variere undervisningen og differensiere leksegivingen. I de nye utgavene er det lagt inn muntlige aktiviteter som skal stimulere til samtale og refleksjon rundt ulike matematiske emner.

Faktor lærernettsted med terminprøver
Faktor lærerressurs inneholder terminprøver med vurderingsskjema (nye sett blir laget vår og høst), kapittelprøver med vurderingsskjema, tavlebøker av alle grunnbøkene, komplette løsningsforslag til alle oppgaver i grunnbok og oppgavebok, fasiter og kopieringsoriginaler, 52 nøtter (utfordrende oppgaver) og andre oppdateringer og supplementer.

Eksamensforberedende hefte
Faktor eksamensforberedende hefte vil være til god hjelp for elevene i eksamensforberedelsene. Heftet inneholder en komplett oppsummering av det viktigste lærestoffet på ungdomstrinnet med tilhørende oppgaver i tre vanskelighetsgrader.

Regelhefte

Regelheftet samler alle regler fra Faktor 8-10, samt digital manual for Excel og GeoGebra. Heftet kan brukes på del 2 av prøver og eksamen.

Fordypningshefte

Fordypningsheftet er skrevet for elever på 10. trinn, men passer også for elever på lavere trinn som trenger større utfordringer.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Espen Hjardar er matematikklærer ved Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad. Han har lang erfaring som matematikklærer i barne- og ungdomsskolen. I tillegg er han engasjert i utviklingsarbeid og holder kurs for matematikklærere. Han er forfatter av læreverkene Faktor og Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm.

Jan-Erik Pedersen har mange års erfaring som matematikklærer og skoleleder i ungdomsskolen. Han har holdt en rekke kurs i matematikk og har undervisningserfaring fra både ungdomsskole, videregående skole og høgskole. I tillegg til å være forfatter av matematikkverket Matematikk 8–10, er han forfatter av matematikkverkene ORIGO, Matematikk åtte ni ti og Faktor.

Titler/bestilling