Faktor Tilrettelagt

Lett å lese, lett å regne

Fag: Matematikk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Faktor Tilrettelagt

"Faktor Tilrettelagt" er utviklet for elever på ungdomstrinnet som fortsatt trenger å øve på grunnleggende ferdigheter i matematikk. Temaene omfatter kjøp og salg, tid, ulike måleemner, symmetri og funksjoner. Her får elevene øve på matematikk knyttet til egne erfaringer fra dagliglivet.

Fire temahefter
Bakgrunnsstoffet i heftene er oversiktlig, og tekstene er tilrettelagte og enkle. Oppgavestoffet er variert. Elevene møter enkle utfyllingsoppgaver før de skal sette opp liknende utregninger selv.

Faktorama
Faktorama omfatter et stort utvalg øvingsoppgaver i en spillmodell. Når elevene løser oppgavene, påvirker de den videre gangen i spillet. Alle elever og lærere på ungdomstrinnet har gratis tilgang til Faktorama via fanen Prøvetilganger på Min side.

Faktorama krever Flash.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)
Espen Hjardar er matematikklærer ved Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad. Han har lang erfaring som matematikklærer i barne- og ungdomsskolen. I tillegg er han engasjert i utviklingsarbeid og holder kurs for matematikklærere. Han er forfatter av læreverkene Faktor og Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm.
Titler/bestilling