Faktor Tilrettelagt

Lett å lese, lett å regne

Fag: Matematikk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Faktor Tilrettelagt

"Faktor Tilrettelagt" er utviklet for elever på ungdomstrinnet som fortsatt trenger å øve på grunnleggende ferdigheter i matematikk. Temaene omfatter kjøp og salg, tid, ulike måleemner, symmetri og funksjoner. Her får elevene øve på matematikk knyttet til egne erfaringer fra dagliglivet.

Fire temahefter
Bakgrunnsstoffet i heftene er oversiktlig, og tekstene er tilrettelagte og enkle. Oppgavestoffet er variert. Elevene møter enkle utfyllingsoppgaver før de skal sette opp liknende utregninger selv.

Her kan du bla i heftene:

På tur
Fritid
Sport
Ferie

Faktorama
Faktor digital omfatter et stort utvalg øvingsoppgaver i en spillmodell. Når elevene løser oppgavene, påvirker de den videre gangen i spillet.

Nettstedet blir lansert høsten 2013.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)
Espen Hjardar er matematikklærer ved Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad. Han har lang erfaring som matematikklærer i barne- og ungdomsskolen. I tillegg er han engasjert i utviklingsarbeid og holder kurs for matematikklærere. Han er forfatter av læreverket Faktor.
Titler/bestilling