Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her! Det nye engelskfaget finner du i Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm.
Engelsk 8–10 setter språkfaget i sentrum. Gjennom dybdelæring, tydelig progresjon og systematisk stillasbygging kan elevene utvikle seg til å bli trygge engelskbrukere. Engelsk 8–10 er Cappelen Damms nye engelskverk på ungdomstrinnet, og er en revisjon av Connect 8–10.

Kjerneelementene i Engelsk 8–10
Kommunikasjon, Språklæring og Møte med engelskspråklige tekster integreres i hvert kapittel.

Ønsker du deg én lærebok i engelsk
- med alt du trenger for en motiverende engelskundervisning?
- hvor elevene kan lese og reflektere over spennende, aktuelle og tverrfaglige tema?
- med engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter?
- som vektlegger muntlig kompetanse og har integrerte oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig engelsk?
- som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i engelskfaget?

Med Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm får eleven anledning til å oppleve, vurdere, forstå og reflektere over viktige og engasjerende temaer. Gjennom spørsmål som åpner for undring, vil elevene få trent opp sin evne til kritisk tenkning.

Engelsk 8–10 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste
Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?
Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder filmer, podkaster, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Forfatter(e)
Siri Mohammad-Roe har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen og videregående skole med fagene engelsk og RLE. Siri har også jobbet innen voksenopplæring, som oversetter (Londonstaner, 2008) og har laget Engelsk Terminprøver for Cappelen Damm. I dag underviser hun ved Nordseter ungdomsskole i Oslo.
Tone Madsen arbeider som lærer på Skøyenåsen skole i Oslo. Tone har lang fartstid både som engelsklærer og som lærer på ungdomstrinnet, og har mye erfaring med elever med spesielle behov for tilrettelegging. Hun har undervist i fordypning i engelsk samtidig som hun skrev On the Move.
Titler/bestilling