Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her!
Det nye engelskfaget finner du i Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm.
Engelsk 8–10 setter språkfaget i sentrum. Gjennom dybdelæring, tydelig progresjon og systematisk stillasbygging kan elevene utvikle seg til å bli trygge engelskbrukere. Engelsk 8–10 er Cappelen Damms nye engelskverk på ungdomstrinnet, og er en revisjon av Connect 8–10.

Kjerneelementene i Engelsk 8–10
I møtet med tekstene i Engelsk 8–10, vil elevene utvikle egen innsikt og kritiske evner. Ved å forstå mer om seg selv og gradvis få mer kunnskap om ulike måter å leve på, kan elevene bli bedre rustet til å ta del i et globalt fellesskap.

STUDENT'S BOOK
Ønsker du deg én lærebok i engelsk

• med alt du trenger for en motiverende engelskundervisning?
• hvor elevene kan lese og reflektere over spennende, aktuelle og tverrfaglige tema?
• med engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter?
• som vektlegger muntlig kompetanse og har integrerte oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig engelsk?
• som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i engelskfaget?

TEACHER'S BOOK
ENGELSK 8 Teacher’s Book er en utvidet versjon av elevboka og derfor den eneste boka læreren trenger. Teacher’s Book har nøyaktig samme visning av alle sidene som i Student’s Book, men i margene kan læreren finne følgende i hvert kapittel:

Kompetansemål
Interdisciplinary topics – tverrfaglige temaer
Background – mer informasjon om temaet
Suggestion – didaktiske tips, ekstra oppgaver og språkleker
Scaffolding – forslag til stillasbygging utover det som finnes i elevens bok
Before, During og After reading – veiledet lesing i klasserommet
Discussing images – forslag til arbeid med bilder
Assessment – forslag til underveisvurdering, både skriftlig og muntlig

ENGELSK 8-10 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs
Læreverket har en rik digital lærerressurs. Dette er lærerens egen digitale ressursbank, med masse nyttig innhold for både lærere og elever.

I Digital lærerressurs finner du:
• forslag til årsplaner
• tavlebøkene til Student’s Book
• innlest lyd til tekstene
• kapittelprøver
• skriverammer, tekstanalyse og andre ressurser til lesing og skriving
• filmer og ekstra lyttetekster med tilhørende oppgaver
• arbeidsark knyttet til oppgaver i Student’s Book og Teacher’s Book
• nyttige lenker og faglig bakgrunnsstoff

KOMPONENTER I LÆREVERKET
• Lærebok Engelsk 8 Student's Book (i salg)
• Lærebok Engelsk 9 Student's Book (i salg)
• Lærebok Engelsk 10 Student's Book (i salg)
Teacher's Book
Digital lærerressurs
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok

Med Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm får eleven anledning til å oppleve, vurdere, forstå og reflektere over viktige og engasjerende temaer. Gjennom spørsmål som åpner for undring, vil elevene få trent opp sin evne til kritisk tenkning.

Engelsk 8–10 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste
Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?
Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder filmer, podkaster, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Siri Mohammad-Roe underviser i engelsk på grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet Storbyuniversitetet. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen der hun underviste i engelsk og KRLE. I tillegg har hun jobbet som oversetter og er forfatter på læreverkene Connect 8-10, og Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm.

Tone Madsen arbeider som lærer på Skøyenåsen skole i Oslo. Tone har lang fartstid både som engelsklærer og som lærer på ungdomstrinnet, og har mye erfaring med elever med spesielle behov for tilrettelegging. Hun har undervist i fordypning i engelsk samtidig som hun skrev On the Move.

Titler/bestilling