Encuentros spansk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Spansk 2 vg1–vg2

Fag: Spansk 2
Nivå: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Encuentros spansk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Encuentros er et nytt, moderne og faglig solid læreverk for spansk nivå 2. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker målene i læreplanen. Gjennom en praktisk tilnærming ønsker vi å formidle kunnskap som gjør at elevene opplever språklæring som noe personlig og nyttig.

Encuentros har gode digitale ressurser og man kan velge mellom fysisk og digital lærebok. Spennende tekster som gir interkulturell kompetanse
Encuentros er fundert på en tidløs fagkunnskap og gir et balansert bilde av den spanskspråklige verden, som består av dynamiske samfunn i stadig utvikling. Elevene motiveres til å bygge på sine forkunnskaper for å skape en bredere forståelse og refleksjon rundt de ulike temaene. På denne måten lærer de å tolke den spansktalende kulturen og forstå sine egne holdninger og identitet gjennom den.

Det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap er behandlet grundig i læreverket. Elevene vil opparbeide en større interkulturell kompetanse og forståelse for demokratiets rolle. Tekstene er enkle og gir et autentisk syn på den spansktalende verden.

Ulike innfallsvinkler gir god dybdelæring
Encuentros gir elever språkkompetanse og metoder som gjør at de kan ta i bruk språket fra første stund. Gjennom ulike innfallsvinkler, både i tematikk og språklæring, gis alle elever muligheten til å oppleve mestring. Læreverket har en kommunikativ og motiverende tilnærming til språklæring, og elevene oppmuntres til å ta i bruk sine forkunnskaper og flerspråklige kompetanse.

Læreverket åpner for differensiering og individuell tilpasning. Et gjennomgående element i alle leksjonene er enkle tekster som gjør eleven i stand til å forstå språklige strukturer og bruke dem aktivt. Dette gjør at de kan jobbes med avhengig av hvor i læringsprosessen elevene er og hvilket nivå de er på.

Kommunikasjon og språklæring
Kjerneelementene er behandlet grundig gjennom læreverket. Refleksjon og bevisstgjøring rundt egen læringsprosess er viktig og Encuentros har gjennomgående oppgaver som gjør at elevene må bruke forskjellige strategier for å knytte allerede tilegnet kunnskap til ny.

Encuentros har som mål at spanskelevene skal kunne kommunisere på en mest mulig naturlig måte og det er derfor et stort antall autentiske tekster slik at de kan erfare hvordan språket brukes i sitt autentiske uttrykk. Muntlige aktiviteter, som samarbeids- og lytteoppgaver er et fast element i alle leksjoner, og bidrar til naturlig kommunikasjon, og til at elevene kan ta i bruk et stadig mer komplekst språk.

Les mer om Encuentros 1 her

Encuentros 2 for vg2
Encuentros 2
kommer våren 2021. Den bygger på Encuentros 1, med nye temaer og spennende tekster som gir interkulturell kompetanse. Hver leksjon har fordypningsoppgaver knyttet til Demokrati og medborgerskap. Tekstene er av ulik vanskelighetsgrad, men utformet på en måte så alle elevene kan få utbytte av dem. I Encuentros 2 er fokus på flerspråklighet fortsatt et gjennomgående element, med enda flere aktiviteter knyttet til å aktivisere språkkunnskaper eleven har.

Grammatikk i Encuentros 2 fokuserer på dybdelæring og elevene vil i stor grad møte grammatiske temaer de allerede har blitt kjent med i Encuentros 1. Gjennom ulik tilnærming til ett og samme tema vil elevene oppleve en dypere forståelse av språket og en større grad av mestring. For at lærer skal kunne tilpasse undervisningen på ulike nivåer vil både bok og nettsted inneholde oppgaver tilpasset alle nivåer. Noe som vil bli nytt for elevene er bruk av imperativ og preteritum perfektum. I tillegg vil de elevene som er klare for det, bli presentert for futuro simple, condicional og subjuntivo. Grammatikken er allikevel ikke avgjørende for å kunne jobbe med hver leksjon og alle, uavhengig av nivå, skal kunne oppleve progresjon.

Grammatisk innhold i Encuentros 2: Ser, estar, hay | Gerundium | Ir+ a+ infinitiv | Gustar, interesar og andre verb som bøyes på samme måte | Poder, querer, deber, tener que + infinitiv | Pretérito perfecto compuesto |Ulik bruk av fortidsformene pretérito perfecto simple og pretérito imperfecto | Historisk presens i ulike kontekster | Relative leddsetninger med que og donde |Bruk av bindeord og tidsuttrykk i ulike kontekster | Ulik bruk av imperativ | seguir/continuar + gerundium | Uttrykke «å bli» på spansk | Verbet doler |Pluscuamperfecto (preteritum perfektum) | Futuro simple i tillegg til fordypning i bruk av ir+a+infinitivo | Kjenne til verbformen preteritum futurum (condicional) og konjunktiv | Ulik bruk av pronomenet se


Encuentros fremstår som et gjennomført, oppdatert og moderne læreverk som møter kravene i fagfornyelsen.


Forfattere
Forfatterteamet utfyller hverandre både faglig, erfaringsmessig og med sine forskjellige bakgrunner. Alle er erfarne spansklærere og er engasjerte formidlere av språket og kunnskap om den spansktalende verden.

Encuentros 1 som digital bok
En digital utgave av læreboka gir et digitalt læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Læreboka finnes i to digitale formater: Encuentros 1 (2020) Unibok og Encuentros 1 (2020) Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til eksamen.

Digitale ressurser som gir muligheter
Encuentros har digitale ressurser for elever og lærere. Encuentros Elevnettsted inneholder oppgaver for øving og fordypning og innlest tekst og gir eleven god oversikt over eget arbeid. Lisens til elevnettstedet gir også tilgang til Språkporten spansk. Encuentros Lærernettsted inneholder veiledning, årsplaner og ekstra materiell, og gir læreren oversikt over elevens og gruppens arbeid og resultater, og mulighet for å tildele oppgaver. Encuentros nettressurser er tilrettelagt for prosessorientert skriving og eleven kan kommunisere med læreren gjennom nettstedet.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Maritza del Carmen Vargas underviser i spansk ved Fredrik II videregående. Hun er født i Chile, studerte ved Playa Ancha universitet, og har mastergrad i språk og kommunikasjon og evaluering i læreprosessen fra universitet Metropolitana de Santiago. Vargas har erfaring som lærer fra 2003, både i Chile og i Norge, og i fag som historie, samfunnsfag og kunst. Hun er medforfatter av Encuentros for spansk II.

Gabriele Leguina-Morel har spansk bakgrunn og er oppvokst i Norge. Med studier i historie, statsvitenskap og spansk språk fra både Universidad de Salamanca, UiO og Høgskolen i Østfold har hun en vid faglig krets. Hun har mange års undervisningserfaring fra ordinær videregående skole. Hun er også koordinator og nettskolelærer for desentralisert opplegg for opplæring i spansk nivå 3 i Østfold. Leguina-Morel er medforfatter av Encuentros for spansk II og det digitale læreverket Español Tres Digital for spansk III.

Elisa Bernáldez er født og oppvokst i Spania og har bodd i Norge siden 1991. Hun er utdannet filolog fra Complutense-universitetet i Madrid, og hun har også studert spansk ved UiO og tatt PPU ved Høgskolen i Østfold. Bernáldez har mange års erfaring som språklærer både i Spania og i Norge på forskjellige nivåer. Hun har også deltatt i det desentraliserte prosjektet for fremmedspråk på nivå III (Østfold-modellen). Bernáldez er medforfatter av Encuentros for spansk II og Español Tres Digital for spansk III.

Eli-Marie Danbolt Drange er førsteamanuensis i spansk språkvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Bergen, der hun skrev en avhandling om bruk av engelske slangord i norsk og chilensk ungdomsspråk. Drange er oppvokst i Latin-Amerika og har lang erfaring som spansklærer på ulike nivåer. Hun er også medforfatter for aktivitetsgrammatikken ¡Claro que sí! og har vært bidragsyter til spanskverkene Vidas og Vamos til K06 og Encuentros til fagfornyelsen.

Titler/bestilling