Carlstenprøvene

Fag: Norsk
Nivå: Vg2, Vg1, 1. trinn, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 7. trinn, 6. trinn, 8. trinn, 5. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Carlstenprøvene

Carlstenprøvene i revidert utgave 2016!

Carlstenprøvene har en lang tradisjon i norsk skole. Nå har Cappelen Damm grunnskole i samarbeid med leseprøveutviklere revidert Carlsten leseprøver. Samtlige tekster er byttet ut, og samme tekst utgis i begge målformer på hvert trinn. Leseprøvene har også fått nytt design.

Carlsten leseprøver er utviklet slik at de gir læreren enkel og relevant informasjon om elevenes leseferdighet og leseforståelse. På 1. og 2. trinn måles elevenes kjennskap til bokstaver, og deres evne til å identifisere språklyder i uttalte ord. Leseprøvene for 3.-7. trinn inneholder leseprøve med innskutte parenteser og bokstavdiktat (3. trinn), alfabetprøve (4. trinn) og setningsdiktat (4.-10. trinn). På ungdomsskoletrinnene består leseprøven av tekster med innskutte parenteser. De nye utgavene av Carlsten leseprøve beholder sin opprinnelige form som et analyseverktøy, men er ikledd et nytt design. I forbindelse med denne oppdateringen er alle leseprøver for grunnskolen revidert, samt alle lærerveiledninger og egenvurderingsark.

Leseprøvene er enkle å bruke og krever lite etterarbeid. Lesehastighet og leseforståelse er en viktig indikator på lese- og skrivevansker. Carlsten leseprøver gir læreren på en effektiv måte etterspurt informasjon om, og dokumentasjon på elevenes leseferdighet.

Til toppen

Titler/bestilling