Basar

Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2), Norsk for viderekomne (B1-C1)
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 1 - B2, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - B1, Spor 3 - B1
Om læreverket Basar

Basar er en rikholdig digital ressurs med teori og oppgaver for deltakere med norsk som andrespråk. I Basar finnes blant annet lesetekster, videoer, lytteoppgaver og skriveoppgaver med skrivestøtte.

Lærestoff og oppgaver er inndelt i leksjoner, og alle leksjoner er knyttet til temaer og mål fra læreplanen. Det finnes leksjoner i kategoriene lese, lytte, skrive, muntlig og grammatikk. Læreren kan følge aktiviteten i sine grupper, og læremidlet er tilrettelagt for å kunne brukes i «omvendt undervisning».

Basar er et levende, fleksibelt og rikt læremiddel som stadig vil utvides med nytt og aktuelt innhold.

Basar lanseres med innhold på A2-nivå, og vil utvides med innhold fra A1-B2. Nettstedet er under utvikling, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. Kontakt oss på basar@cappelendamm.no

Til toppen

Titler/bestilling