Atlas for ungdomstrinnet

Oppdatert i 2012

Fag: Samfunnsfag
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Atlas for ungdomstrinnet

Cappelens Atlas ungdomstrinnet er oppdatert i 2012. Den nye utgaven kan brukes parallelt med 2005-utgaven i samme klasse. Det er først og fremst befolkningstallene som er oppdatert. I tillegg er Sudan delt inn i Sudan og Sør-Sudan.

Moderne atlas i stort format
Atlaset er utviklet spesielt for undervisning på ungdomstrinnet. For alle verdensdeler fins temakart som viser politisk inndeling, befolkning og bosetning, klima, naturressurser og produksjon.

Konsekvent bruk av målestokk
Hovedkartene for Norge (1 : 1 millioner) inneholder detaljert geografisk informasjon. Oversiktskartet over Europa er gjengitt i 1 : 15 millioner, mens detaljkartene er i 1 : 5 millioner. Det er gjennomført samme målestokk (1 : 35 millioner) for alle oversiktskart for de øvrige verdensdelene. Detaljkartene her er i målestokken 1 : 15 millioner. En slik konsekvent bruk av målestokk er unik for Cappelens atlas.


Fagnettsted
Fagnettstedet til Cappelens Atlas ungdomstrinnet blir hyppig besøkt. Nettressursen er delt inn i en kartskole og en atlasskole. Kartskolen inneholder oppgaveark hvor elevene må bruke atlaset for å svare på spørsmålene. Atlasskolen skal gjøre elevene kjent med Cappelens Atlas ungdomstrinnet og noen av de mulighetene et atlas gir. Fagnettstedet har også en alfabetisk liste med forklaringer av utenlandske navn på kartene. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis i bruk.

Til toppen

Forfatter(e)
Rolf Mikkelsen er dosent i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Rolf Mikkelsen har hovedfag i samfunnsgeografi og har lang undervisningserfaring fra ungdomstrinnet, fra 15 år som øvingslærer og fra 25 år som lærerutdanner. Han har også skrevet flere lærebøker i geografi for grunnskolen, var medlem av læreplangruppa for samfunnsfag i L-97 og i Kunnskapsløftet 06 og han var leder for læreplangruppa for geografi fellesfag for videregående skole i K06.
Titler/bestilling