Ankunft. Tysk II

Fag: Tysk, Tysk 2
Nivå: Vg2, Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Ankunft. Tysk II

Ankunft sikter først og fremst mot å utvikle elevenes kommunikative ferdigheter, muntlig og skriftlig. Forfatterne vil hjelpe tysklæreren med å engasjere elevene i faget og få dem til å bruke tyskkunnskapene sine aktivt. Tekster og oppgaver i Ankunft er derfor valgt med tanke på at elevene skal bruke sine språklige ferdigheter i relevante og interessante situasjoner.

Hvert kapittel inneholder «Praktisches Deutsch», et middel til å øke frase- og ordforråd, i et autentisk og tidsriktig språk som de kan se praktisk nytte av å beherske. Dette har vært styrken ved læreverket siden introduksjonen i 2006.


KOMPONENTER
Lærebok per årstrinn
Unibok
Brettbok
Elevnettsted - gratis
Lærernettsted årstrinnslisens

www.ankunft.cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Titler/bestilling