Ankunft. Tysk II

Fag: Tysk, Tysk 2
Nivå: Vg2, Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Ankunft. Tysk II

Ankunft sikter først og fremst mot å utvikle elevenes kommunikative ferdigheter, muntlig og skriftlig. Forfatterne vil hjelpe tysklæreren med å engasjere elevene i faget og få dem til å bruke tyskkunnskapene sine aktivt. Tekster og oppgaver i Ankunft er derfor valgt med tanke på at elevene skal bruke sine språklige ferdigheter i relevante og interessante situasjoner.

Hvert kapittel inneholder «Praktisches Deutsch», et middel til å øke frase- og ordforråd, i et autentisk og tidsriktig språk som de kan se praktisk nytte av å beherske. Dette har vært styrken ved læreverket siden introduksjonen i 2006.

Hvorfor ny utgave – i 2012/2013?
Hvorfor revidere et læreverk som allerede er godt likt, vel innarbeidet og som har mange sterke sider? Samfunnet forandrer seg i de tysktalende landene og det synes både brukerne av verket og forlaget er viktig å fange opp. Gjennom brukerundersøkelsen har vi dessuten fått konkrete innspill fra tysklærere om hva som fungerer særlig godt og hva som er mindre vellykket i den gamle utgaven. Og vi har fått innspill til nytenkning og mindre justeringer både om bok og nettressurser. Alt kan gjøres bedre, og sammen med forfatterne har vi tatt grep i den nye utgaven som forbedrer verket og gjør Ankunft til et tidsriktig læremiddel for Tysk II i årene fremover.

KOMPONENTER
alt-i-ett-bok per årstrinn
Unibok
Brettbok
elevnettsted - gratis
lærernettsted årstrinnslisens
www.ankunft.cdu.no

Til toppen

Titler/bestilling