Alle tiders historie Vg2–3 (K06)

Historie Vg2 og Vg3

Fag: Historie, Historie Vg2, Historie Vg3, Historie Vg3 Påbygg
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Alle tiders historie Vg2–3 (K06)

Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget.

Kapitlene har overskrifter som er tydelige for elevene. Gode introduksjonstekster til hvert kapittel forbereder elevene på det de skal lese om. Historiefortellingen er presentert uten forstyrrende grafiske elementer, det gjør den tilgjengelig også for lesesvake elever. Lærestoff knyttet til «historieforståelse og metoder» er samlet øverst på boksidene slik at de passer til historien som fortelles. På denne måten forstyrrer ikke elementene lesingen av grunnteksten, og det blir lettere for elevene å fordype seg.

Elevnettsted med lydbok
Her får elevene tilgang til lydbokfiler til hvert kapittel, begreper, interaktive oppgaver, bakgrunnsstoff og fordypningsoppgaver. Elevnettstedet er gratis og uten innlogging.

Lærernettsted med Historisk Atlas Digital
Lærernettstedet er innholdsrikt. Nettstedet har en god film- og bildebank til undervis­ningen, og du får tilgang til kartene og ressursene i Historisk atlas digital. Nettstedet har også forslag til årsplaner, undervisningsopplegg, prøver og evalueringskriterier. Tilgang krever kjøp av lisens.

Velg mellom to eller ett bind til Vg2 og Vg3
Alle tiders historie til Vg2 og Vg3 fås i ett bind og i to bind. Innholdet i de to utgavene er identisk.

Egen bok til påbyggingskurset
I Alle tiders historie Påbygging har forfatterne skrevet inn korte fortellinger som binder historien sammen der læreplanen for påbygging gjør store hopp.

Digiale utgaver av lærebøkene
Alle tiders historie til Vg2 og Vg3 og til påbyggingskurset fås også i digitale utgaver, som Unibok og Brettbok.

På bloggen vår Fagsnakk har vi mye stoff for lærere om historie.

Forfatterne presenterer Alle tiders historie
http://fagsnakk.no/historie/2013/03/13/alle-tiders-historie/

Møt de fire forfatterne
http://fagsnakk.no/historie/2013/03/13/alle-tiders-historie-mot-forfatterne/

Videofordrag fra Cappelen Damms historieseminarer i 2013, 2014 og 2015.
http://fagsnakk.no/historie/nytt-historieverk-vgs/

Til toppen

Alle tiders historie

Forfatterne presenterer læreverket og forteller om grepene de har gjort, og hva som er særegent med Alle tiders historie.

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Tommy Moum er idéhistoriker og er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og læreverket Historie og filosofi. Han har også vært medforfatter på flere læreverk i norsk.

Trond Heum er lektor og fagutvikler ved Sandefjord videregående skole og har historie hovedfag og norsk, mediefag og statsvitenskap i fagkretsen. Heum har også forelest i historie på lærerutdanningen ved Oslo Met og i mediekunnskap ved Høgskolen i Vestfold. Han er spesielt opptatt av bruk av film i undervisningen og har skrevet flere bøker om temaet. Heum er forfatter på historieverket Alle tiders historie. Se Trond Heums foredrag om muntlig eksamen i historie (2015).

Ola Teige er historiker og førsteamanuensis i eldre historie ved Høgskulen i Volda hvor han også er instituttleder for Historisk institutt. Teige skrev i 2008 en doktoravhandling om elitens sosiale nettverk i Norge på 16–1700-tallet og har siden forsket på korrupsjon i det norske embetsverket 1790-1830. Teige er forfatter på Alle tiders historie for videregående skole.

Kåre Dahl Martinsen er professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets Høgskole. Han har doktorgrad i statsvitenskap og har forsket på europeisk samarbeid før og etter Murens fall. Dahl Martinsen har tidligere arbeidet som lektor i videregående skole. Martinsen er forfatter på Alle tiders historie. Han har holdt flere foredrag på Cappelen Damms historieseminarer, som Grunn til bekymring? Hvordan Europa påvirkes av det amerikanske presidentvalget og et stadig mer offensivt Russland?

Titler/bestilling