Aktiviteter i kroppsøving

Fag: Kroppsøving
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 8. trinn, 1. trinn, 5. trinn, 9. trinn, 10. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Aktiviteter i kroppsøving

"Aktiviteter i kroppsøving" består av tre ulike lærerhefter. Hvert lærerhefte inneholder inneholder 217 varierte, morsomme og engasjerende aktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet. Kompetansemålene er operasjonalisert og tolket, slik at det er lettere for læreren å se hvilke typer aktiviteter som dekker hvilke mål.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Geir Øvrevik er universitetslektor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder (UiA). Han har jobbet mer enn 20 år som kroppsøvingslærer i skolen og jobber med utdanning av kroppsøvingslærere. Han har tidligere skrevet flere aktivitetshefter i kroppsøving, både for skole og barnehage.

Titler/bestilling