Access to English: Social Studies

Fag: Samfunnsfaglig engelsk
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Access to English: Social Studies

Oversiktlig og innholdsrik

Access to English:
Social Studies er spesielt kjent for oversiktstekster av høy kvalitet, varierte tekstsjangere og et bredt utvalg av oppgaver. Verket har en ryddig struktur, inndelt i fire: history / politics / society / the long view.

Den nye utgaven av markedslederen Access to English: Social Studies er oppdatert og aktualisert. Verket er spesielt godt kjent for oversiktstekster av høy kvalitet, varierte tekstsjangere og et bredt utvalg av oppgaver. Disse særtrekkene er godt ivaretatt og videreutviklet i 2018-utgaven. Oppdateringer av relevant fagstoff innenfor politikk og samfunnsliv blir regelmessig publisert på fagnettstedet (access.cdu.no), der det også bl. a. fins et omfattende tekstanalysekurs. Elevnettstedet med ressurser til alle bokas kapitler og tekster er fortsatt åpent og gratis. Lærernettstedet, som blant mye annet inneholder prøve- og løsningsforslag, er lisensbelagt.


Nytt i 2018-utgaven av Access to English: Social Studies

Mange nye tekster, både sakprosa og litteratur
Ny struktur med “focus texts” i hvert kapittel, noe som legger til rette for fordypning
Antall kapitler er redusert fra åtte til seks, og kapitlene om samfunnsforhold har fått ny oppbygning
Kapitlene om politiske forhold er utvidet
Nytt skrivekurs: “Answering Exam Tasks”
Økt vektlegging av analyse- og skriveoppgaver gjennomgående i boka


Komponenter i 2018-utgaven
Tekstbok
Elevnettsted, gratis
Lærernettsted, lisens
Lydnettsted, lisens
Unibok digital bok, lisens
Brettbok digital bok, lisens (brettboka.no)


Nettstedet

Access to English: Social Studies har et innholdsrikt fagnettsted med egen ressurs for læreren. Oppdateringer av relevant fagstoff innenfor politikk og samfunnsliv blir regelmessig publisert, og til hver tekst tilbyr vi ekstra materiale, for eksempel ekstratekster og interaktive oppgaver. Noen av realiatekstene er lagt ut som lydfiler. Nettstedet er åpent og uten adgangsbegrensninger for elever. Nettadresse: www.access.cdu.no.

Til toppen

Titler/bestilling