ABC Start (L97)

Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn
Læreplan: L97
Om læreverket ABC Start (L97)

Vi har tatt konsekvensen av kritikken som er kommet mot leseopplæringen i småskolen. Derfor har vi laget en "før-ABC" som du kan bruke sammen med den ABC-boka skolen allerede har.

Progresjonen er langsom: Elevene får trening i å øve bokstavene alene, og i korte øve-ord. Meningsbærende ord og setninger er trukket ut for å skape før- forståelse av de korte lesetekstene. Gode illustrasjoner støtter lesingen.
Vi vil at elevene skal eie sin første ABC-bok. Derfor har vi laget en bok som de selv får sette sitt preg på. Stive permer gjør boka solid og holdbar.

Til toppen

Forfatter(e)

Dagrun Skjelbred er professor emeritus i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har forsket på læremidler og på lese- og skriveopplæring, og hun er forfatter av flere lærebøker for både grunnskolen og lærerutdanningene. I tillegg har hun lang erfaring som lærerutdanner og som lærer i skolen.

Titler/bestilling