Kosmos SF

Naturfag studieforberedende utdanningsprogram

Fag: Naturfag SF
Nivå: Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Kosmos SF

Kosmos SF i ny utgave i 2017. Utgaven er faglig oppdatert og inneholder en rekke dagsaktuelle eksempler. Det er lagt inn enkle hør deg selv-oppgaver etter hvert delkapittel som hjelper elevene til å få oversikt over det mest grunnleggende lærestoffet. Studiedelen inneholder oppgaver der elevene skal bruke Internett og finne aktuell informasjon, samt diskusjonsoppgaver. Risikovurdering er lagt inn etter alle øvinger der dette er relevant.

Kosmos SF inneholder både en grunndel og studiedel. Studiedelen kommer etter hvert kapittel og er variert med ulike oppgavetyper og øvinger. Kosmos SF er rikt illustrert med forklarende og gode bilder. Utgavene fra 2017 og 2013 dekker gjeldende læreplan.

Basis Arbeidsbok (2017) er en tilleggsressurs som inneholder en kort repetisjon av teoristoffet fra læreboka og enkle utfyllingsoppgaver.

Komponenter

• Lærebok med grunndel og studiedel, alt-i-ett

• Unibok- og Brettbok-utgave

• Basis Arbeidsbok med oppgaver og kort repetisjon av teoristoffet (engangsbok, 2017)

• Elevnettsted, åpent og gratis

• Lærernettsted, gratis lisens


kosmos.cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Titler/bestilling