Å lykkes med naturfag

Naturfag for den videregående skole

Fag: Naturfag, Naturfag SF, Naturfag YF, Naturfag påbygging
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Å lykkes med naturfag

Å lykkes med naturfag VG1 gir en kort og oversiktlig framstilling av fagstoffet fra læreplanen i naturfag studieforberedende. Boka er godt egnet for elever og privatister som ønsker en rask oversikt over faget.

Å lykkes med naturfag egner seg også for elever som kun bruker digitale læremidler i naturfag, og som ønsker en oversikt i bokform.

Boka inneholder seks kapitler som hver dekker de seks hovedområdene fra læreplanen i naturfag studieforberedende. Fagstoffet i hvert kapittel er presentert på en kortfattet og strukturert måte, noe som gir elevene en rask og grei oversikt over alle hovedområdene i læreplanen. Elever på yrkesfag skal kun lese deler av boka, dette er markert i forordet. Boka er rikt illustrert med figurer som gjør stoffet lettere tilgjengelig for eleven. Ved repetisjon til prøver og eksamen er boka et godt hjelpemiddel, men skal elevene oppnå høyeste karakter er ordinære lærebøker en forutsetning.

Nettsidene inneholder interaktive oppgaver, filmer og animasjoner til hvert kapittel.

http://alykkesmed.cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Titler/bestilling