Tracks 1 Fellesbok Lærer-CD - Chapters 6 and 7

Engelsk for yrkesfag Vg1

Richard Burgess og Petter Fuhre
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202297190
  • Språk/målform:
    Engelsk
  • Nivå: Yrkesfag Vg1
Mer info

Tracks 1 Fellesbok Lærer-CD innholder tekster til de to nye kapitlene (kapittel 6 og 7).

Kapitlene dekker spennende temaer som kulturforskjeller, klimaforandring, vold, demokrati, kjønnsroller i arbeidslivet, HMS og barnearbeid.

Resten av boka dekkes av CD-en 'Tracks 1 fellesdel CD'