Styreren - en balansekunstner

Ann Ingjerd Kanestrøm og Anne Haakonsrud
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202293598
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 172
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Dette er en bok om barnehageledelse, med vekt på de utfordringene denne lederrollen medfører. Boka tar for seg de ulike rollene som virksomhetsledere i barnehager må fylle, slik som daglig leder, personalleder og kontaktperson overfor foreldrene. I tillegg tar boka opp samarbeid med instanser utenfor barnehagen.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Inspirasjon for balansekunstnere

"Den rivende utviklingen i barnehagen skaper store utfordringer for styrerne. Denne boka kan være et godt hjelpemiddel for å holde balansen. [...] For det er nettopp balansen mellom de ulike lederrollene og lederstilene som gjør styrerjobben så inspirerende. Denne boka er med på å gi deg den helheten og oversikten som du trenger for å ikke bli vippet av linen. Den gir deg pågangsmot og inspirasjon når du trenger det og den gir deg muligheter og ideer når det er det du mangler."
Monika Milett, Pedagogisk bokorm, 4/2009

Sjonglør på stram linje

"Endelig en bok som eksklusivt tar for seg styreren - uten sideblikk. Forfatterne tar for seg styrerrollene og -oppgavene i barnehagehverdagen."
Første steg, mai-juni 2009