Standpunkt (2009)

Samfunnsfag for vidaregåande skole - fellesfag

Martin Westersjø, Åse Lauritzen og Jorun Berg
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202293871
  • Språk/målform:
    Nynorsk
  • Antall sider: 312
  • Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg2
Mer info

KUNNSKAPER - ENGASJEMENT - STANDPUNKT
Læreverket skal engasjere elevene til å tenke kritisk og ta standpunkt i viktige samfunnsspørsmål. De ulike oppgavene knyttet til tekster og bilder gir muligheter for å trene på grunnleggende kunnskaper og ferdigheter og kritisk tenkning. Struktur, faktastoff og oppgaver skaper en ryddig og fleksibel læringsarena i faget.

Nettstedet inneholder interaktive oppgaver samt lyd- og videoklipp, bilder og tekster tilrettelagt arbeidet med faget. Eget lærernettsted som innholder undervisningstips, framdriftsplaner og supplerende fagstoff.

Læreverket består av:
• Grunnbok med oppgaver
• Gratis elevnettsted
• Gratis lærernettsted

Forfatterbilde

Jorun Berg

Jorun Berg er utdannet fra universitetene i Bergen og Trondheim med juridisk grunnfag, spesialfag arbeidsrett, samfunnsøkonomi og IKT i fagkretsen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Åse Lauritzen

Åse Lauritzen er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Hun har også engelsk, statsvitenskap og pedagogikk i fagkretsen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Martin Westersjø

Martin Westersjø er lektor med fagene samfunnsfag, historie og idrett. Han har i mange år undervist ved Kristiansand katedralskole Gimle, og er i tillegg timelærer ved Universitetet i Agder. > Forfatterprofil