Stairs 3+4 Activity Cards

Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202315573
  • Språk/målform:
    Nynorsk
  • Nivå: 3. trinn, 4. trinn
Mer info

Stairs 3 + 4 Activity Cards gir elevene variert skrivetrening og nye utfordringer.

• Oppgavekort til alle temaene i Stairs 1-4
• Elevene velger kort på Step 1 eller Step 2, og de gjør oppgavene i skrivebøkene sine
• Activity Cards passer godt til stasjonstrening eller annet selvstendig arbeid

Oppgavekortene kan brukes uavhengig av læreverk.

Forfatterbilde

Heidi Håkenstad

Heidi Håkenstad var lærer med engelsk i fagkretsen. Hun hadde lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen og god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Marianne Undheim Vestgård

Marianne Undheim Vestgård er lærer med engelsk i fagkretsen. > Forfatterprofil