Skadeserstatningsloven (lov om skadeserstatning)

  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202318390
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Med endringer, sist ved lov av 11. januar 2008 nr. 1 (i kraft 1. mars 2008)

Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.
Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.