Sinus 1YP (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram

Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202303181
  • Språk/målform:
    Nynorsk
  • Antall sider: 304
  • Nivå: Yrkesfag Vg1
Mer info

Sinus 1YP kan brukes av alle yrkesfagelever som følger læreplanen for P-kurset. 2009-utgaven er forbedret. Det gjelder spesielt perspektivtegningen og økonomikapittelet. Vi har utvidet stoffet om skatt. De aller fleste oppgavene i økonomi løser vi nå ved hjelp av nye regneark som er på nettsidene til Sinus. Eksterne nettkalkulatorer brukes bare i liten grad.

Komponenter
• Lærebok med teoridel og oppgavedel
• Gratis elevnettsted
• Lærernettstedet Omkring Sinus

Læreplanendringer juni 2013
Perspektivtegning og bruk av nettbaserte forbrukskalkulatorer går ut. (Kap 6 utgår).
Delkapitler om flerleddede algebraiske uttrykk og om enkle potenslikninger legges på fagnettstedet. Det samme gleder et nytt delkapittel i økonomi om bruk av kredittkort.

Forfatterbilde

Tore Oldervoll

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har 38 års erfaring som lærer i videregående skole. Han har jobbet i 36 år ved Strinda vgs. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Odd Orskaug

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Audhild Vaaje

Audhild Vaaje er utdannet Cand. real med hovedfag i matematikk, fysikk som bifag. Hun er Dr.scient. i matematikk og har tatt pedagogisk seminar. > Forfatterprofil