Seksualitet i skolen

Perspektiver på undervisning

Åse Røthing og Stine Helena Bang Svendsen
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202297077
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 296
  • Nivå: Akademisk, Barnetrinnet 5-7, Ungdomstrinnet
Mer info

  • Hvordan kan lærere undervise om seksualitet slik at elevene får relevant kunnskap om seksuell samhandling?
  • Hvordan kan skolens undervisning bidra til å hindre seksuell trakassering og seksuelle overgrep blant unge?
  • Hvordan kan undervisningen fremme et skolemiljø fritt for diskriminering og mobbing på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsuttrykk?


Skolens undervisning om seksualitet er viktig, men mye tyder på at den ikke er god nok. Forfatterne viser hvorfor dagens lærebøker og undervisning ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å hindre trakassering, diskriminering og overgrep relatert til seksualitet og kjønn blant elevene. Samtidig skisserer de nye perspektiver og måter lærere kan undervise på, som kan gi elevene et godt grunnlag for å mestre utfordringer knyttet til egen og andres seksualitet.

Seksualitet i skolen er en viktig bok for alle som bryr seg om unge mennesker. Den retter seg spesielt mot lærerstudenter og lærere, men har også mye å tilføre foreldre, helsesøstre, skoleledere, ungdomsarbeidere og andre som forholder seg til ungdom.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Åse Røthing

Åse Røthing er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus hvor hun underviser ved masterstudiet i flerkulturell og internasjonal utdanning. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Stine Helena Bang Svendsen

Stine Helena Bang Svendsen er stipendiat ved NTNU og forsker på ungdom, seksualitet og flerkulturalitet. > Forfatterprofil

"For de av oss som ikke får nyte godt av en eventuelt ny og bedre lærerutdanning, så kan jeg anbefale en splitter ny bok om temaet, Seksualitet i skolen, av Svendsen og Røthing."
Espen Evjenth, NY TID, 7. august 2009