Regnskap og budsjett i staten - en innføring

Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202313814
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 358
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Denne boka er en innføring i regnskaps-, budsjett- og økonomiarbeid i statssektoren.
Utgangspunktet er prinsipielle problemstillinger, men gjennomgang av det formelle
regelverket er også viet betydelig plass.

Omorganiseringene har vært tallrike innenfor statssektoren de siste 20 årene. Likeledes
har endringstakten vært høy og reorienteringen stor de siste 20 årene når det gjelder
økonomistyring i statlige virksomheter.

Regnskap og budsjett i staten - en innføring tjener ulike formål. Den dekker for det første undervisningsmateriell i universitets- og høgskolesektoren. Den er dessuten ment å bidra i den pågående faglige debatten knyttet til regnskap og budsjettering i staten. Diskusjoner tilknyttet periodiseringsprinsippet står da særlig sentralt, og det formidles også forskningsresultater for å understøtte de faglige poengene som fremmes. Boka bør derfor også være av interesse for andre grupper som trenger en innføring i den statlige regnskapsog budsjettverdenen.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Levi Gårseth-Nesbakk

Levi Gårseth-Nesbakk er ph.d., førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet og underviser i tillegg ved Handelshøyskolen i Trondheim. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Helge Mauland

Helge Mauland er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Frode Mellemvik

Frode Mellemvik er direktør ved Nordområdesenteret for Næringslivet og professor ved Handelshøgskolen i Bodø. Mellemvik er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole. > Forfatterprofil

Andre aktuelle titler

Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland