Radius Emnehefte 4 Multiplikasjon

Marlen Faannessen og Line Lotte Tangen
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202289768
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 88
  • Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Mer info

Heftene inneholder oppgaver som bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftet, med vekt på grunnleggende ferdigheter. For at eleven skal få ro til å konsentrere seg, er det kun én oppgavetype per side. Nederst på hver side står det en enkel instruksjon til oppgaven.