Radar (2009)

Samfunnsfag 2. utgave

Egil Andresen og Rune Henningsen
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202293789
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 224
  • Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg2
Mer info

OVERBLIKK OG TEMA
Radar er et fleksibelt og spennende læreverk. Teksten er delt inn i to nivåer. Det første tekstnivået er overblikk. Her får elevene nødvendig faktakunnskap og en innføring i emnet. Temaene utdyper og viderefører viktig stoff fra overblikk. Denne inndelingen gir gode valg- og differensieringsmuligheter. Boka har rikelig med ulike oppgaver. Lærersidene har omfattende ressurser til undervisning og forberedelser.

Læreverket består av:
• Grunnbok med oppgaver
• Gratis elevnettsted
• Gratis lærernettsted

Forfatterbilde

Egil Andresen

Egil Andresen hadde samfunnsfaglig bakgrunn og lang undervisningserfaring i samfunnsfagene. Han underviste ved Nøtterøy videregående skole. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Rune Henningsen

Rune Henningsen er historiker med lang undervisningserfaring fra videregående skole og underviser ved Nøtterøy videregående skole. Henningsen har skrevet en rekke læreverk i samfunnsfag. > Forfatterprofil