Praktisk pedagogikk

En studentaktiv lærerutdanning

Toril Risberg (red.)
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202295677
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 144
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Dette er en praksisnær fagbok som er skrevet for dem som skal bli lærere. Forfatterne skriver om studentaktive læringsformer og inviterer til refleksjon over utfordringer i skolehverdagen. Boka egner seg godt til selvstudium, basisgruppe- og seminargruppearbeid.

Du kan blant annet lese om:
• Praktisk problembasert lærerutdanning
• Læringsledelse
• Elevvurdering
• Arbeidsplaner som redskap for tilpasset opplæring
• Tilpasset matematikkopplæring
• Lesing og lesevansker
• Samspill og samspillvansker
• Kontaktlærerrollen
• Etiske utfordringer i læreryrket

Praktisk pedagogikk er en viktig bok for alle som er opptatt av læreryrkets utfordringer og ønsker innblikk i hvordan de kan forstås og mestres.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Toril Risberg

Toril Risberg, førstelektor, utdannet cand.philol. (1979) med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Trondheim. > Forfatterprofil

«Hvert kapittel er systematisk didaktisk bygd opp, med tanke på studentenes læring av temaet. Tilnærmingen er studentaktiv og fordrer stor studentaktivitet. Det enkelte kapittelet kan studeres på egenhånd, i studentgrupper eller fungere som oppskrift for lærer. Kapitlene er faktisk så detaljerte at en med boka i hånda kan gjennomføre undervisningsoppleggene, uten egen forberedelse. [...] Boka er svært lett å lese og gir ganske sikkert studentene en god innføring i de temaer som tas opp både som selvstudium og i seminargruppearbeid.»
Mary Brekke, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4/2009