Pedagogisk dannelse og skoleutvikling

Bjørn Overland
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202293574
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 136
Mer info

Pedagogisk dannelse og skoleutvikling handler om endring som et individuelt, relasjonelt og kulturelt begrep. Boka argumenterer for at endring av skolens organisasjonskultur er nødvendig for at lærere og skoleledere skal utvikle skolen til et lærende fellesskap. I denne sammenheng rettes oppmerksomheten mot verdiene og normene som preger kommunikasjonen og samspillet i harmonikulturer og lærende kulturer. Kjennetegn på den personlige kompetansen som skal til for å utvikle en kultur for læring, blir drøftet.

Det er sammenhengen mellom pedagogisk dannelse i en lærende kultur og skoleutvikling som er tema for denne boka. Sammenhengen belyses ved hjelp av en rekke teorier og eksempler. Boka vil være nyttig for skoleledere og lærere som er opptatt av å fornye pedagogisk praksis.

Pedagogisk dannelse og skoleutvikling kan ses i sammenheng med Per Arnebergs bok Pedagogisk dannelse og etikk.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Bjørn Overland

Bjørn Overland er førstelektor i pedagogikk og er tilknyttet Høgskolen i Lillehammer. > Forfatterprofil

Andre aktuelle titler