Passage lærer-CDer (2009)

Engelsk for Vg1. Studieforberedende utdanningsprogram

Burgess Richard og Theresa Bowles Sørhus
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202293666
  • Språk/målform:
    Engelsk
  • Antall sider: 6
  • Nivå: Vg1
Mer info

Passage Teacher’s CDs består av 6 CD-er. Alle tekster og lytteøvinger er innlest. I tillegg er alle sangene spilt inn. Tekst (transkript) til lytteøvingene er plassert i Teacher’s Resources på nettsiden til Passage. http://passage.cappelendamm.no