Ord Arbeidsbok

Alfabetisering for voksne innvandrere

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202319373
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 168
  • Nivå: Spor 1 - A1
Mer info

Ord arbeidsbok (2010) er utsolgt og vil ikke bli trykket igjen. Alternativ utgave er Ord arbeidsbok 1 (2014), ISBN 9788202432638.

Arbeidsboka er nært knyttet til tekstboka ORD med hensyn til bokstavgjennomgang, ordforråd og arbeidsmåter. Her får deltakerne bearbeidet stoffet fra tekstboka.

Forfatterbilde

Vigdis Rosvold Alver

Vigdis Rosvold Alver er førstelektor i norsk på Høgskolen i Bergen. Hun har et spesielt ansvar for undervisning i lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Karen Margrete Dregelid

KAREN MARGRETE DREGELID er universitetslektor i norsk ved Universitetet i Bergen. Hun har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. > Forfatterprofil