Oppgaver for lese- og skriveopplæringen

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202312008
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 368
  • Nivå: 2. trinn, 3. trinn
Mer info
Forfatterbilde

Heidi Tingleff

Heidi Tingleff er utdannet cand.paed.spec., med idrett, fiosofi, nordisk og logopedi i grunnutdanningen. Hun har arbeidet i mange år i grunnskolen og PPT-tjenesten. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Gunn Ballangrud

Gunn Ballangrud er lærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og engelsk. Hun har lang erfaring fra grunnskolen og har jobbet mye med lese- og skriveopplæring. > Forfatterprofil